Contactgegevens

Bezoekadres hoofdkantoor:

Pieter Zeemanstraat 9
8606 JG SNEEK

T: 0515 - 42 99 99
E: info@frisobouwgroep.nl

Postadres:

Postbus 49
8600 AA SNEEK

Servicenummer:
24/7 bereikbaar

T: 088 - 429 00 00

Contact
16 woningen Sexbierum, Minnertsga en Bitgum woningbouw
Project 16 woningen Sexbierum, Minnertsga en Bitgum woningbouw
Partners Zijlstra Architecten
Sector
wonen
Opdrachtgever Wonen Noordwest Friesland
Contractvorm
traditioneel
Contactpersoon Cor Boorsma
wonen

16 woningen Sexbierum, Minnertsga en Bitgum woningbouw

In opdracht van woningcorporatie Wonen Noordwest Friesland realiseerde Aannemingsmaatschappij Friso 16 woningen in de dorpen Sexbierum, Minnertsga en Bitgum.

Bitgum, Minnertsga en Sexbierum

Levensloopbestendig wonen

Om plaats te maken voor de nieuwbouwwoningen zijn de verouderde huurwoningen in de dorpen gesloopt. In totaal zijn er weer zestien sociale huurwoningen voor terug gekomen, waarvan vier woningen levensloopbestendig zijn. Hiervan zijn er twee in Sexbierum en twee in Bitgum gebouwd. In Sexbierum zijn er nog vier gezinswoningen bij gekomen, in Bitgum drie. In Minnertsga zijn vijf gezinswoningen gebouwd.

Een gezond thuis

De woningen zijn gebouwd met gebruik van het prefab casco-systeem van Houkesloot Toelevering (onderdeel van Friso Bouwgroep). Dit zijn kant en klare betonelementen die in onze fabriek al worden voorzien van isolatie en houten kozijnen. Zonder spleten, kieren en naden, waardoor een zeer hoge luchtdichtheid is gerealiseerd. Tijdens de meteingen, die met een thermografische camera en een zogenoemde blowerdoortest uitgevoerd werden, bleek dat de woningen ruimschoots voldoen aan de eis van qv10* van 0,63 dm3/s.m.2. De woningen zijn verder voorzien van een luchtwarmtepomp en er zijn zonnepanelen op het dak geïnstalleerd voor het opwekken van zonne-energie. De woningen zijn bovendien gasloos opgeleverd.


Boren in plaats van heien

Heien zorgt vaak voor veel overlast in de buurt. Het veroorzaakt naast trillingen ook veel lawaai. Om de overlast in de buurt zoveel mogelijk te beperken zijn er bij de bouw van woningen geen heipalen gebruikt, maar DPA palen. Deze zijn de grond in geboord. Dit is trillingvrij en vrijwel geluidloos. Hiermee is de overlast in de buurt zoveel mogelijk geminimaliseerd.

* QV10 is een aanduiding voor de luchtdoorlatendheid van een woning. QV is de luchtvolumestroom die ontstaat via kieren en naden en die zich tussen de verschillende bouwdelen van de schil van een gebouwd bevindt. Deze wordt gemeten bij een drukverschil van 10 Pascal en aangeduid in kubieke decimeters per seconde.

Nieuwsberichten

Nieuwbouwwoningen Minnertsga voldoen ruim aan luchtdichtheidseisen

Zestien duurzame woningen in Sexbierum, Minnertsga en Bitgum opgeleverd