Contactgegevens

Bezoekadres hoofdkantoor:

Pieter Zeemanstraat 9
8606 JG SNEEK

T: 0515 - 42 99 99
E: info@frisobouwgroep.nl

Postadres:

Postbus 49
8600 AA SNEEK

Servicenummer:
24/7 bereikbaar

T: 088 - 429 00 00

Contact
16 woningen Sexbierum, Minnertsga en Bitgum woningbouw
Project 16 woningen Sexbierum, Minnertsga en Bitgum woningbouw
Partners Zijlstra Architecten
Sector
wonen
Opdrachtgever Wonen Noordwest Friesland
Contractvorm
traditioneel
Contactpersoon Cor Boorsma
wonen

16 woningen Sexbierum, Minnertsga en Bitgum woningbouw

In opdracht van woningcorporatie Wonen Noordwest Friesland realiseert Aannemingsmaatschappij Friso 16 woningen in de dorpen Sexbierum, Minnertsga en Bitgum.

Bitgum, Minnertsga en Sexbierum

Levensloopbestendig wonen

Om plaats te maken voor de nieuwbouwwoningen moesten de verouderde huurwoningen in de dorpen gesloopt worden. In totaal komen er weer zestien sociale huurwoningen voor terug, waarvan vier woningen levensloopbestendig worden. Hiervan worden er twee in Sexbierum en twee in Bitgum gebouwd. In Sexbierum komen daar nog vier gezinswoningen bij, in Bitgum drie. In Minnertsga worden vijf gezinswoningen gebouwd.

Een gezond thuis

De woningen worden gebouwd met gebruik van het prefab casco-systeem van Houkesloot Toelevering (onderdeel van Friso Bouwgroep). Dit zijn kant en klare betonelementen die in onze fabriek al worden voorzien van isolatie en houten kozijnen. Zonder spleten, kieren en naden, waardoor een zeer hoge luchtdichtheid wordt gerealiseerd. De woningen worden verder voorzien van een luchtwarmtepomp en er worden zonnepanelen op het dak geïnstalleerd voor het opwekken van zonne-energie. De woningen worden bovendien gasloos opgeleverd.

Boren in plaats van heien

Heien zorgt vaak voor veel overlast in de buurt. Het veroorzaakt naast trillingen ook veel lawaai. Om de overlast in de buurt zoveel mogelijk te beperken worden er bij de bouw van woningen geen heipalen gebruikt, maar DPA palen. Deze worden de grond in geboord. Dit is trillingvrij en vrijwel geluidloos. Hiermee wordt de overlast in de buurt zoveel mogelijk geminimaliseerd.