Contactgegevens

Bezoekadres hoofdkantoor:

Pieter Zeemanstraat 9
8606 JG SNEEK

T: 0515 - 42 99 99
E: info@frisobouwgroep.nl

Postadres:

Postbus 49
8600 AA SNEEK

Servicenummer:
24/7 bereikbaar

T: 088 - 429 00 00

Contact

Herbestemming en transformatie

Sommige oude, vervallen of buiten gebruik geraakte panden zijn te mooi om te slopen. Door deze panden een andere functie te geven blijven ze bewaard voor de toekomst. Frisoplan ontwikkelde herbestemmingsplannen voor onder andere voormalig zorgcomplex Kastanjehof in Sneek en de ombouw van de voormalige Rabobank in Akkrum tot luxe appartementen.

Het bestaande gebouw en haar cultuurhistorische, architecturale en andere waarden blijven voor de samenleving behouden. Panden die voor herbestemming in aanmerking komen zijn vaak monument of zijn beeldbepalend of op een andere manier kenmerkend voor een streek. Als een pand herbestemd wordt, dan wordt deze vaak ook verbouwd, gerenoveerd en, als het om een monument gaat, gerestaureerd.

Wat doen we?

→  Herbestemming

Functiewijziging, uiterlijke kenmerken wijzigen niet

→  Transformatie

Functiewijziging én wijziging in verschijning

Kortom: bestaand vastgoed nieuw leven in blazen. Voor onszelf en komende generaties.

Waarom is het van belang?

 • Functionaliteit van een gebouw verandert, dat is van alle eeuwen. Wij geven gebouwen een hedendaagse bestemming en waarborgen zo het voortbestaan van waardevol vastgoed;
 • Mogelijkheid tot het creëren van extra woonruimte;
 • Duurzaam door het gebruik van bestaande casco’s en materialen. Gebruiken wat er al is;
 • Bijdrage aan de leefomgeving door leegstand of waardeverlies te bestrijden.

Herbestemming is een gecombineerde oplossing voor woning-schaarste, leegstand en circulariteit.

Wat doen we?
Wat is hierin van belang?

Welk type vastgoed?

Kantoren, scholen, fabrieken, kerken, watertorens, boerderijen, kazernes , molens, woningen, winkels, postkantoren, zorgvastgoed, etc. (Rijks) monumentaal of zonder beschermde status. Een zeer brede lijst van herbestemming- en transformatie vraagstukken; op eigen initiatief of als (bouw)teampartner.

Wat is hierin van belang?

 • Samenwerking;
 • Kennis en ervaring;
 • Creëren van draagvlak.


Dat is precies de kracht van Friso Bouwgroep: een zeer breed en divers netwerk, zowel intern als extern. Friso bouwgroep heeft alle expertise in huis en voor elk vakgebied een specialist. Uit iedere bedrijfstak van Friso Bouwgroep, stellen we een projectteam samen. Zo kunnen we ieder vraagstuk direct integraal aanpakken en bundelen we vanaf het eerste moment onze krachten en ervaring. Op deze manier hoeft er ook geen scheiding te zijn tussen ontwikkeling en restauratie of verbouw en nieuwbouw. Samen kunnen we alles bouwen. Dat maakt Friso onderscheidend.

Hoe ziet een transformatie proces er globaal uit?

1. Inventarisatie gebouw en locatie onderzoek

 • Wat is waardevol en karakteristiek? Wat kan hergebruikt worden? Wat is de bouwkundige en historische kwaliteit? Wat zijn de wettelijke kaders van het gebouw?
 • Hoe verhoudt het gebouw zicht tot de opgeving? Waar leent de locatie zich voor? Welke voorzieningen zijn reeds aanwezig?

2. Marktonderzoek en doelgroepbepaling

 • Hoe is de bevolkingssamenstelling? Waar is vraag naar?
 • Wat is de optimale match tussen vraag & aanbod

3. Planvorming; tekenen en rekenen. Hoe creëren we toekomst waarde?

 • Juridisch (wet- en regelgeving, bestemmingsplan en procedures)
 • Bouwkundig
 • Financieel: hoe creëren we financiele en economische haalbaarheid
 • Commercieel

4. Ontwikkelfase en verkoop

5. Realisatie en oplevering

Hoe ziet een transformatie proces er globaal uit?

Bent u in het bezit van een gebouw wat zijn functie verliest?

Ieder gebouw vraagt om een eigen aanpak. Er is niet één benadering. Iedere opgave vraagt om een individuele aanpak met respect voor het gebouw. Dit doen wij vanaf het begin of stappen halverwege in. Zo zijn we regelmatig risicodragend iniatiefnemer maar we schuiven ook met veel enthousiasme aan als sparringspartner. We denken graag mee en kunnen op diverse momenten en manieren onze kennis en kunde inzetten. Samen creëren we met veel liefde en passie nieuwe toekomstwaarde voor bestaande gebouwen.

Vacatures restauratie/utiliteitsbouw

Meer weten?

Bent u in het bezit van een gebouw wat zijn functie verliest? Heeft u een herontwikkelingsvraagstuk? Bent u benieuwd of welke wijze de expertise van Friso Bouwgroep u kan helpen? Neem gerust contact op met Rosemarie Klapwijk via onderstaande gegevens. We gaan graag met u in gesprek.

Rosemarie Klapwijk

T: 0515 - 42 99 99

E: r.klapwijk@frisobouwgroep.nl