Contactgegevens

Bezoekadres hoofdkantoor:

Pieter Zeemanstraat 9
8606 JG SNEEK

T: 0515 - 42 99 99
E: info@frisobouwgroep.nl

Postadres:

Postbus 49
8600 AA SNEEK

Servicenummer:
24/7 bereikbaar

T: 088 - 429 00 00

Contact

Duurzaam ondernemen

Ondernemen met een groen hart; dat is waar Friso voor gaat! Friso bouwt, verbouwt en ontwikkelt dan ook met respect voor mens en milieu. Friso voert verduurzamingstrajecten uit, gebruikt duurzame materialen en ontwikkelde een innovatieve manier om te bouwen; het Friso Bouwconcept zorgt zo voor gebouwen waar het prettig wonen en werken is. Ook in de eigen bedrijfsvoering speelt duurzaamheid een grote rol. Zo is Friso gecertificeerd voor de CO2-ladder en ISO:14001.

Verantwoord bouwen

'We voldoen aan de richtlijnen van de CO2-prestatieladder en werken graag volgens de richtlijnen van BREEAM en circulair bouwen.'

- Jabin de Jong -

Verantwoord bouwen

Als betrokken bouwer staan we middenin de maatschappij en nemen onze impact serieus. Wij zetten ons in voor onze branche en bouwen letterlijk aan de toekomst. Een schone toekomst, voor iedereen. We streven ernaar om milieuschade door onze activiteiten te voorkomen of te beperken. We voldoen aan de richtlijnen van de CO2-prestatieladder en werken graag volgens de richtlijnen van BREEAM en circulair bouwen. Juist hierdoor wordt het milieubewustzijn vergroot. Daarom zijn we altijd bezig met nieuwe ontwikkelingen van onze partners en frisse ideeën van opleidingen en studenten, met wie we nauw samenwerken.

We zijn continu op zoek naar toepassingen die afval en CO2-uitstoot kunnen verminderen en de levensduur van producten kunnen verlengen. Dat doen we door de kennis die we in de bouwpraktijk opdoen te combineren met de toepassingen die we in onze eigen fabrieken maken. Daarbij staan we absoluut open voor vernieuwende ideeën. Samen met onze opdrachtgevers bekijken we hoe we de ecologische footprint kunnen verkleinen en de energievraag kunnen verminderen. Niet alleen tijdens de bouw, maar ook als een gebouw eenmaal in gebruik is.

Snel en energiezuinig bouwen

Bouwen met respect voor het milieu kan op verschillende manieren. Het verduurzamen van bestaande gebouwen is een manier die vaak wordt toegepast door woningbouwcorporaties. Door woningen niet af te breken, maar te voorzien van isolatie, nieuwe beglazing en moderne installaties wordt een flinke milieuwinst behaald. Dit doet Friso niet alleen voor woningen, maar steeds vaker voor bedrijven. Zo is onlangs het kantoor in Sneek volledig gerenoveerd en op een duurzame manier klaar voor de toekomst gemaakt. Friso heeft ervaring met circulair bouwen. Door het toepassen van gerecyclede materialen, energiezuinige installaties en een flexibel ontwerp wordt hergebruik gestimuleerd en een gesloten kringloop gemaakt. Gasloos bouwen is de norm voor nieuwbouw. Door het nieuwe Friso Bouwconcept ontwikkelden wij een systeem waarmee we snel, voordeliger én vooral energiezuinig kunnen bouwen.


Ook onze eigen bedrijfsvoering vindt op een duurzame manier plaats. Om onze milieubelasting te bepalen hebben wij een CO2-footprint laten maken en beleid opgesteld gericht op energieverbetering en verduurzaming. Ondernemen met oog voor het milieu dat is waar Friso voor gaat. Zo weinig mogelijk milieubelasting en het beperken van het milieurisico is de verantwoordelijkheid van iedere betrokken medewerker, zowel op kantoor als op de bouwplaats. Friso heeft het ISO:14001 Milieu certificaat behaald. De milieubeleidsverklaring en de milieudoelstellingen zijn opvraagbaar bij de afdeling KAM van Friso Bouwgroep.

Snel en energiezuinig bouwen