Contactgegevens

Bezoekadres hoofdkantoor:

Pieter Zeemanstraat 9
8606 JG SNEEK

T: 0515 - 42 99 99
E: info@frisobouwgroep.nl

Postadres:

Postbus 49
8600 AA SNEEK

Servicenummer:
24/7 bereikbaar

T: 088 - 429 00 00

Contact

Certificering Friso Bouwgroep

Friso Bouwgroep is gecertificeerd voor ISO 9001, ISO 14001, VCA, FSC  en de CO2-prestatieladder. Bouwbedrijf Jurriëns Noord B.V. (onderdeel van Friso Bouwgroep) is daarnaast ook gecertificeerd volgens de ERB. Onze timmer- en prefabfabriek Houkesloot Toelevering is KOMO-, FSC- en HOUT100%-gecertificeerd. Zo bieden wij de garantie dat we volgens vaste procedures werken én daarmee een continue goede kwaliteit te kunnen garanderen.

ISO 14001

ISO 9001

ISO 9001 is voor ons de manier om te werken aan de optimalisatie van onze bedrijfsprocessen en daardoor aan een aantoonbaar beter eindproduct. Door het inzetten van ISO 9001 voldoen we aan de behoeften, eisen, wensen en specificaties van onze opdrachtgevers en overige stakeholders.

ISO 14001

ISO 14001 geeft ons een goed inzicht in de kansen en risico’s op milieugebied en is voor ons de standaard om onze milieuprestaties inzichtelijk te maken en waar mogelijk te verbeteren.

Certificering van vastgelegde procedures

In ons managementhandboek hebben wij onze beleidsverklaring opgenomen. Ook staan daarin de procedures (opgebouwd in processchema’s en procesbeschrijvingen), met daarbij aangeven wie verantwoordelijk zijn voor de specifieke taken binnen een proces. De ondersteunende documenten bevatten specifieke en gedetailleerde informatie voor het uitvoeren van diverse activiteiten die in de procedures beschreven staan. Onze afdeling V-KAM beheert de interne en externe standaarden en normen op het gebied van veiligheid, kwaliteit, arbo en milieu. Per bouwproject wordt een dossier aangelegd waarin registraties worden vastgelegd.

Certificering van vastgelegde procedures
CO2-prestatieladder
0
Gasverbruik

Ten opzichte van het jaar 2015 heeft Friso Bouwgroep een reductie 15+% op het gasverbruik gerealiseerd.

0
Elektra

Ten opzichte van het jaar 2015 heeft Friso Bouwgroep een reductie 100% op het gebruik van elektra in verband met de inkoop van groene stroom.

CO2-prestatieladder

Friso wil minder CO2 uitstoten. De methodiek van de CO2-prestatieladder is hiervoor voor ons de manier. Wij hebben onze CO2-footprint in kaart gebracht. We zien waar onze CO2emissie te groot is en hebben actiepunten omschreven om deze footprint te verkleinen. Elk half jaar communiceren we in- en extern over de stappen die we gezet hebben.

Klik hier voor meer informatie over onze CO2-prestatieladder.

BREEAM

Bouwen volgens BREEAM-keurmerk is voor Friso een mooie manier om tijdens de bouw extra aandacht voor het milieu te hebben. BREEAM (Building Research Establishment Environmental Assessment Method) is een manier om de duurzaamheidsprestatie van gebouwen te bepalen.  Dit zowel tijdens de bouw als in het gebruik. Ook voor sloopprojecten is een BREEAM-certificaat beschikbaar. Friso heeft al meerdere projecten met het BREEAM-keurmerk gebouwd. Bijvoorbeeld de prestigieuze Energy Academy in Groningen en het nieuwe kantoorpand van New Nexus in Haren (beide BREEAM-outstanding).

BENG

Vanaf 1 januari 2021 vervalt de EPC-norm en wordt deze vervangen door BENG. BENG staat voor bijna-energieneutraal-gebouw. Vanaf dan moeten alle nieuwgebouwde gebouwen voldoen aan de BENG-norm en dus bijna energieneutraal zijn. Er worden eisen gesteld aan de maximale energiebehoefte, mag een gebouw niet meer dan een maximum aantal m³ aan fossiele energie gebruiken en moet minimaal 50% van de energie die verbruikt wordt duurzaam worden opgewekt. In de praktijk betekent dit dat de nadruk komt te liggen op  het beperken van de energievraag.

Certificaten Houkesloot Toelevering

  • FSC
  • HOUT100%
  • KOMO