Contactgegevens

Bezoekadres hoofdkantoor:

Pieter Zeemanstraat 9
8606 JG SNEEK

T: 0515 - 42 99 99
E: info@frisobouwgroep.nl

Postadres:

Postbus 49
8600 AA SNEEK

Servicenummer:
24/7 bereikbaar

T: 088 - 429 00 00

Contact

CO2-prestatieladder

In het kader van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen is besloten om de CO2‚-Prestatieladder op te zetten om een beter inzicht te krijgen in onze CO2-uitstoot. Door het maken van onze CO2-footprint zijn onze belangrijkste CO2-emissiebronnen in kaart gebracht. Friso Bouwgroep zal ieder half jaar haar energiebeleid, CO2‚ footprint en reductiedoelstellingen in- en extern communiceren. Het niveau waarop Friso Bouwgroep omgaat met CO2‚-reductie voldoet aan de eisen die de SKAO / CO2-Prestatieladder stelt voor niveau 5.

Download hier het Certificaat bewust niveau CO2

Doelstellingen

A | Inzicht

Friso Bouwgroep heeft haar eigen energieverbruik omgerekend naar CO2-emissies om zodoende meer inzicht te krijgen in haar CO2-uitstoot per energiestroom. Dit inzicht in de CO2-uitstoot maakt het mogelijk om effectieve doelstellingen op te stellen. In het jaar 2012 is de CO2 footprint voor het eerst berekend. De footprint wordt elk half jaar opnieuw berekend en intern en extern gecommuniceerd (zie ook de documenten bij C | Communicatie).

B | Reductie

Friso Bouwgroep heeft reductiedoelstellingen opgesteld om effectief haar CO2-uitstoot te reduceren. Om deze doelstelling te behalen, zijn reductiemaatregelen opgesteld. Deze worden ieder half jaar beoordeeld op hun effectiviteit.

C | Communicatie

Friso Bouwgroep communiceert ieder half jaar publiekelijk over haar energie-reductiebeleid met betrekking tot inzicht, reductie en participatie aan een initiatief. Download hieronder de nieuwsbrieven.

Nieuwsbrief 2020 - 1
Nieuwsbrief 2020 - 2
Nieuwsbrief 2021 - 1
Nieuwsbrief 2021 - 2
Nieuwsbrief 2022- 1
Nieuwsbrief 2022 - 2
Nieuwsbrief 2023 - 1

Nieuwsbrief 2023 - 2

23 - 2D | Participatie

Friso Bouwgroep neemt actief deel aan initiatieven rond de reductie van CO2 in de sector of daarbuiten. Op dit moment is 'Samen reduceren van brandstofverbruik' het initiatief.