Contactgegevens

Bezoekadres hoofdkantoor:

Pieter Zeemanstraat 9
8606 JG SNEEK

T: 0515 - 42 99 99
E: info@frisobouwgroep.nl

Postadres:

Postbus 49
8600 AA SNEEK

Servicenummer:
24/7 bereikbaar

T: 088 - 429 00 00

Contact
28 woningen Hallum Menaam Bitgummole Berltsum
Project 28 woningen Hallum Menaam Bitgummole Berltsum
Partners Zijlstra Architecten
Sector
wonen
Opdrachtgevers Wonen Noordwest Friesland
Contractvorm
traditioneel
Contactpersoon Cor Boorsma
wonen

28 woningen Hallum Menaam Bitgummole Berltsum

In opdracht van woningcorporatie Wonen Noordwest Friesland realiseert Aannemingsmaatschappij Friso 28 woningen in de dorpen Hallum, Berltsum, Menaldum en Bitgummole.

Levensloopbestendige woningen

Om plaats te maken voor de nieuwbouwwoningen moesten er in de dorpen meerdere huurwoningen gesloopt worden. In totaal komen er 28 sociale huurwoningen voor terug, waarvan 15 woningen levensloopbestendig worden. Dit zijn woningen die het mogelijk maken om er zo lang, veilig en comfortabel mogelijk in te blijven wonen. Deze woningen hebben een slaapkamer en badkamer op de begane grond en een tweede slaapkamer op de verdieping. De overige 13 woningen zijn geschikt voor één à tweepersoonshuishoudens. In Berltsum en Menaldum komen alleen levensloopbestendige woningen. In Bitgummole en Hallum worden beide type woningen gebouwd.Duurzaam en comfortabel wonen

Comfort en duurzaamheid staan bij de bouw van de woningen centraal. Zo wordt er in de woningen een luchtwarmtepomp geïnstalleerd, worden de woningen voorzien van vloerverwarming op de begane grond en worden er zonnepanelen op de daken geplaatst. Bovendien worden de woningen gasloos opgeleverd. Zo bouwen wij samen met Wonen Noordwest Friesland aan een gezonde toekomst voor haar huurders.

Bouwen met respect voor de buurt

Om de overlast in de buurt gedurende de bouw zoveel mogelijk te minimaliseren worden er geen hei- maar boorpalen gebruikt. Bij deze techniek worden de palen de grond in geboord. In tegenstelling tot heien zijn de trillingen en de overlast op deze manier minimaal. Om de bouwtijd te verkorten wordt er gebruik gemaakt van het prefab casco-systeem. Dit zijn kant en klare betonelementen die in de fabriek al worden voorzien van isolatie en houten kozijnen. Zonder spleten, kieren en naden, waardoor een zeer hoge luchtdichtheid wordt gerealiseerd.