Contactgegevens

Bezoekadres hoofdkantoor:

Pieter Zeemanstraat 9
8606 JG SNEEK

T: 0515 - 42 99 99
E: info@frisobouwgroep.nl

Postadres:

Postbus 49
8600 AA SNEEK

Servicenummer:
24/7 bereikbaar

T: 088 - 429 00 00

Contact
20 woningen Minnertsga
Project 20 woningen Minnertsga
Partners Zijlstra Architecten
Sector
wonen
Opdrachtgever Wonen Noordwest Friesland
Contractvorm
traditioneel
Contactpersoon Cor Boorsma
wonen

20 woningen Minnertsga

Friso Bouwgroep heeft in 2021 - 2022 in opdracht van Wonen Noordwest Friesland (WNWF) meegebouwd aan de wijkvernieuwing in Minnertsga, gemeente Waadhoeke. Onderdeel van deze wijkvernieuwing was de realisatie van 20 nieuwe huurwoningen, waarvan zestien gezinswoningen en vier levensloopbestendige woningen.

Minnertsga

Gezond wonen voor jong en oud

Het was niet het eerste project dat Aannemingsmaatschappij Friso in samenwerking met Wonen Noordwest Friesland realiseerde. Na de realisatie van nieuwe huurwoningen in Berlikum, Beetgum en Marssum was het in Minnertsga wederom een geslaagd project met het vertrouwde projectteam en partners.

“Het ziet er prachtig uit. Leuk zo met die daken, waardoor een speels effect wordt opgeroepen”

Friso bouwconcept met hoge luchtdichtheid

De 20 woningen laten zich kenmerken door een aantal unieke eigenschappen. De woningen zijn energiezuinig en duurzaam, voorzien van o.a. een luchtwarmtepomp en zonnepanelen. Daarnaast zijn de woningen gebouwd binnen de toepassing van het eigen Friso prefab bouwconcept in de fabriek van Houkesloot Toelevering (onderdeel van Friso Bouwgroep). Daarmee voldoen de woningen ruimschoots aan de gestelde luchtdichtheidseisen. Doormiddel van een meting met een thermografische camera en een blowerdoortest bleek dat de woningen ruimschoots voldoen aan de eis van QV10*.

Maatschappelijke bouwer

De bewoners zijn erg blij en enthousiast over hun woning en de uitstraling ervan: “Het ziet er prachtig uit. Leuk zo met die daken, waardoor een speels effect wordt opgeroepen”, aldus een nieuwe bewoner. Om ervoor te zorgen dat de bewoners in de omgeving van de bouwplaats zo min mogelijk overlast ervaren werden er geen prefab heipalen gebruikt, maar avegaar palen. Deze palen worden geboord en dit gebeurd vrijwel geluidloos en zonder trillingen. Cor Boorsma (projectleider) en Berber Dedden (team klant en markt) van Friso zeggen het volgende over het proces: “Als maatschappelijke bouwer dragen wij graag ons steentje bij aan dergelijke opgaves. Een prachtig project waar wij als Friso ‘grutsk!’ op zijn en waarvan we hopen dat de huidige en toekomstige bewoners lang woonplezier zullen hebben!”

Betrokken partijen

*QV10 is een aanduiding voor de luchtdoorlatendheid van een gebouw. QV is een luchtvolumestroom die ontstaat via kieren en naden en die zich tussen de verschillende bouwdelen van de schil van een gebouw bevindt. Deze wordt gemeten bij een drukverschil van 10 Pascal en aangeduid in kubieke decimeters per seconde.

Nieuwsberichten

20 nieuwe woningen in Minnertsga voor jong en oud