Contactgegevens

Bezoekadres hoofdkantoor:

Pieter Zeemanstraat 9
8606 JG SNEEK

T: 0515 - 42 99 99
E: info@frisobouwgroep.nl

Postadres:

Postbus 49
8600 AA SNEEK

Servicenummer:
24/7 bereikbaar

T: 088 - 429 00 00

Contact
ERIBA Groningen nieuwbouw
Project ERIBA Groningen nieuwbouw
Partners Rudy Uytenhaak Architectenbureau Amsterdam, Lammerink Installatiegroep Ootmarsum
Sector
werkenzorg
Opdrachtgever College van Bestuur Rijksuniversiteit Groningen
Contractvorm
design en build
Contactpersoon n.v.t.
werkenzorg

ERIBA Groningen nieuwbouw

Naast het UMCG in Groningen staat het opvallende gebouw van European Research Institute of the Bioligy of Aging: ERIBA. Hier doen internationale wetenschappers onderzoek naar veroudering. Het ERIBA-gebouw biedt plaats aan meerdere kantoor- en werkruimtes, laboratoria en ruimtes met ultramoderne onderzoekfaciliteiten. Een prachtig gebouw dat op tijd klaar was en binnen het budget gerealiseerd werd. Ook niet onbelangrijk: het is een gebouw geworden waar de gebruiker zich thuis voelt.

Antonius Deusinglaan 1, Groningen
Hoogste punt

Hoogste punt

2012
BVO

BVO

9.862 m²
Bouwperiode

Bouwperiode

2010 - 2013

Internationaal topinstituut voor Healthy Ageing

In het kader van de investeringen die de afgelopen jaren in Noord-Nederland zijn gedaan op het vlak van gezondheid en veroudering is de realisatie van ERIBA een belangrijk voorbeeldproject. “Met zo’n 150 wetenschappers zijn wij het onderzoek Healthy Ageing begonnen. Al snel werd het onderzoek succesvol en konden we een vliegende start maken met de realisatie van het nieuwe gebouw,” vertelt de heer prof. Dr. Poppema, voorzitter van het Colleg van Bestuur van de RUG.

Hypermodern topinstituut

Met subsidies en hulp van andere universiteiten kon geïnvesteerd worden in een nieuw gebouw. “Door de bouw van dit onderzoeksinstituut willen wij aan de wereld laten zien dat er echt iets staat waar onderzoekers, analisten en studenten uit de hele wereld naar toe kunnen komen”, aldus de heer Poppema. “Niet een gebouw waar tussen de bedrijven door onderzoek gedaan wordt, maar een nieuw gebouw waarmee men zich internationaal in de kijker speelt”, vertelt de heer Kranenborg, projectmanager Vastgoed en Investeringsprojecten. “Het resultaat: een hypermodern onderzoeksinstituut, bestaande uit laboratoria, onderzoeksfaciliteiten, uitwerkgebieden en representatieve ruimtes. Een licht, ruimtelijk en innovatief ontwerp, waarbij de terrasvormige opbouw een speelse uitstraling geeft aan het geheel.”

Design & Build

Het doel was om het gebouw in een snel tempo te realiseren. Daarom is er gekozen voor een Design & Build overeenkomst. Ook omdat er concrete plannen lagen en alle belangrijke beslissingen bij de opdrachtgever al genomen waren. Door snel door te pakken kon voorkomen worden dat de plannen zouden verouderen voordat het gebouw gerealiseerd was. Met een hoge ambitie en het beschikbare subsidiegeld is de internationale competitie aangegaan met andere researchinitiatieven. Met het behalen van de derde plek binnen de competitie kwam het geld beschikbaar om het nieuwe gebouw te realiseren.

Beheersbaar risico

Toch was de keuze voor Design & Build opmerkelijk. Kranenborg: “Er was namelijk weinig ervaring met deze manier van aanbesteden van laboratoria. Daarbij had Friso niet de meeste ervaring met het bouwen van laboratoria. Dat was natuurlijk wel een risico. Maar juist door te kiezen voor Design & Build was dit een risico beheersbaar. Samen met de eindgebruikers van het gebouw waren duidelijke, concrete wensen en eisen geformuleerd. Zo was exact duidelijk wat er van de opdrachtnemer werd verwacht.”

Groeimodel

In het ontwerpproces is het gebouw ontworpen als groeimodel waarbij de verschillende fasen van het gebouw achter elkaar gerealiseerd konden worden. “In eerste instantie was het de bedoeling om het instituut langzaam te laten groeien. Al snel werd duidelijk dat alleen fase 1 (kelder - 3e verdieping) onvoldoende ruimte bood. Tijdens het traject werd de keuze gemaakt om fase 2 (4e verdieping - 6e verdieping) gelijktijdig te realiseren. Zo kon de bouw van beide fasen snel worden afgerond en werd overlast voorkomen”, aldus de heer Kranenborg. Het gebouw werd volgens de planning opgeleverd zonder buiten budget te treden. De heer Poppema: “Dat het gebouw op tijd klaar was en binnen het budget gerealiseerd kon worden, hadden wij wel verwacht. Het eindresultaat van dit prachtige gebouw is voor ons een gegeven. Bijzonder was ook dat de gebruiker zich heel snel thuis voelde in het nieuwe gebouw. En daar doe je het voor!”

In het kader van de investeringen die de afgelopen jaren in Noord-Nederland zijn gedaan op het vlak van gezondheid en veroudering is de realisatie van ERIBA een belangrijk voorbeeldproject. “Met zo’n 150 wetenschappers zijn wij het onderzoek Healthy Ageing begonnen. Al snel werd het onderzoek succesvol en konden we een vliegende start maken met de realisatie van het nieuwe gebouw,” vertelt de heer prof. Dr. Poppema, voorzitter van het Colleg van Bestuur van de RUG.

Hypermodern topinstituut

Met subsidies en hulp van andere universiteiten kon geïnvesteerd worden in een nieuw gebouw. “Door de bouw van dit onderzoeksinstituut willen wij aan de wereld laten zien dat er echt iets staat waar onderzoekers, analisten en studenten uit de hele wereld naar toe kunnen komen”, aldus de heer Poppema. “Niet een gebouw waar tussen de bedrijven door onderzoek gedaan wordt, maar een nieuw gebouw waarmee men zich internationaal in de kijker speelt”, vertelt de heer Kranenborg, projectmanager Vastgoed en Investeringsprojecten. “Het resultaat: een hypermodern onderzoeksinstituut, bestaande uit laboratoria, onderzoeksfaciliteiten, uitwerkgebieden en representatieve ruimtes. Een licht, ruimtelijk en innovatief ontwerp, waarbij de terrasvormige opbouw een speelse uitstraling geeft aan het geheel.”

Design & Build

Het doel was om het gebouw in een snel tempo te realiseren. Daarom is er gekozen voor een Design & Build overeenkomst. Ook omdat er concrete plannen lagen en alle belangrijke beslissingen bij de opdrachtgever al genomen waren. Door snel door te pakken kon voorkomen worden dat de plannen zouden verouderen voordat het gebouw gerealiseerd was. Met een hoge ambitie en het beschikbare subsidiegeld is de internationale competitie aangegaan met andere researchinitiatieven. Met het behalen van de derde plek binnen de competitie kwam het geld beschikbaar om het nieuwe gebouw te realiseren.

Beheersbaar risico

Toch was de keuze voor Design & Build opmerkelijk. Kranenborg: “Er was namelijk weinig ervaring met deze manier van aanbesteden van laboratoria. Daarbij had Friso niet de meeste ervaring met het bouwen van laboratoria. Dat was natuurlijk wel een risico. Maar juist door te kiezen voor Design & Build was dit een risico beheersbaar. Samen met de eindgebruikers van het gebouw waren duidelijke, concrete wensen en eisen geformuleerd. Zo was exact duidelijk wat er van de opdrachtnemer werd verwacht.”

Groeimodel

In het ontwerpproces is het gebouw ontworpen als groeimodel waarbij de verschillende fasen van het gebouw achter elkaar gerealiseerd konden worden. “In eerste instantie was het de bedoeling om het instituut langzaam te laten groeien. Al snel werd duidelijk dat alleen fase 1 (kelder - 3e verdieping) onvoldoende ruimte bood. Tijdens het traject werd de keuze gemaakt om fase 2 (4e verdieping - 6e verdieping) gelijktijdig te realiseren. Zo kon de bouw van beide fasen snel worden afgerond en werd overlast voorkomen”, aldus de heer Kranenborg. Het gebouw werd volgens de planning opgeleverd zonder buiten budget te treden. De heer Poppema: “Dat het gebouw op tijd klaar was en binnen het budget gerealiseerd kon worden, hadden wij wel verwacht. Het eindresultaat van dit prachtige gebouw is voor ons een gegeven. Bijzonder was ook dat de gebruiker zich heel snel thuis voelde in het nieuwe gebouw. En daar doe je het voor!”


Partners:

  • Lammerink Installatiegroep Ootmarsum
  • ABT Velp (constructeur)