Contactgegevens

Bezoekadres hoofdkantoor:

Pieter Zeemanstraat 9
8606 JG SNEEK

T: 0515 - 42 99 99
E: info@frisobouwgroep.nl

Postadres:

Postbus 49
8600 AA SNEEK

Servicenummer:
24/7 bereikbaar

T: 088 - 429 00 00

Contact
Visvriendelijk Vijzelgemaal Ennemaborgh
Project Visvriendelijk Vijzelgemaal Ennemaborgh
Partners n.v.t.
Sector
gemalen en zuiveringen
Opdrachtgever Waterschap Hunze en Aa’s
Contractvorm
traditioneel
Contactpersoon Jan Hogenberg
gemalen en zuiveringen

Visvriendelijk Vijzelgemaal Ennemaborgh

In juni 2008 kreeg Friso Civiel B.V. definitief opdracht voor de bouw van een visvriendelijk vijzelgemaal voor Waterschap Hunze en Aa's. Het gemaal moest gesticht worden ten behoeve van het op peil houden van de watergangen (polderzijde) welke onderdeel uitmaken van de gebieden Midwolda, Heiligerlee en deels Winschoten.

Hoofdweg, Winschoten

Vijzelgemaal Ennemaborgh

Het totaal te bemalen oppervlak, bestaat uit zowel landschappelijk als stedelijk gebied, totaal zo'n 620 ha. Het gebied waar het nieuwe gemaal 'Ennemaborgh' is gelegen was grotendeels nog natuurgebied en in eigendom van de Stichting Het Groninger Landschap.

Vispassage & prestatie

Het vijzelgemaal beschikt over een, speciaal ontworpen, visvriendelijke techniek. Deze visvriendelijke techniek voorziet in vismigratie stroomafwaarts, waarbij het overgrote deel van de vissen de constructie ongeschonden kan passeren. De opvoerhoogte van het gemaal Ennemaborg bedraagt 2,30 m1, bij deze hoogte heeft het vijzelgemaal een capaciteit van 76 m3 per minuut.