Contactgegevens

Bezoekadres hoofdkantoor:

Pieter Zeemanstraat 9
8606 JG SNEEK

T: 0515 - 42 99 99
E: info@frisobouwgroep.nl

Postadres:

Postbus 49
8600 AA SNEEK

Servicenummer:
24/7 bereikbaar

T: 088 - 429 00 00

Contact
Fishtrack bij gemaal Den Deel Middelstum nieuwbouw
Project Fishtrack bij gemaal Den Deel Middelstum nieuwbouw
Partners n.v.t.
Sector
gemalen en zuiveringen
Opdrachtgever Waterschap Noorderzijlvest
Contractvorm
traditioneel
Contactpersoon n.v.t.
gemalen en zuiveringen

Fishtrack bij gemaal Den Deel Middelstum nieuwbouw

In opdracht van Waterschap Noorderzijlvest heeft Friso Civiel een nieuwe Fishtrack bij het huidige gemaal Den Deel in Middelstum gerealiseert.

Middelstum

De oude vispassage was aan vervanging toe

Als gevolg van bodemdaling door de aardgaswinning is in 1991 het gemaal Den Deel in gebruik genomen. In 1994 is hier een vispassage aangebracht, destijds is dit als experiment door eigen personeel gebouwd. De constructie die destijds gebruikt is bij de bouw van de vispassage is gemaakt van metaal. De onderdelen hiervan zijn in de loop der jaren dermate versleten waardoor de kleppen niet goed meer werkten. Dit had tot gevolg dat de passage veel storingen had. Dit leidde tot het disfunctioneren van de vispassage, een groot deel van het vismigratieseizoen functioneerde daardoor niet meer goed. Daarnaast was de huidige vispassage (kelder) niet goed en niet veilig te bereiken voor onderhoudspersoneel. Na 26 jaar was deze vispassage aan vervanging toe.


De werkzaamheden

Om de nieuwe Fishtrack te realiseren is er een definitieve damwand gerealiseerd. Dit gebeurde op een trillingsvrije manier. Ook werd er onderwaterbeton aangebracht. De nieuwe constructie is niet van metaal, maar van beton gemaakt. Daarnaast is er een pomp- en w-installatie geïnstalleerd. Er zijn toevoerleidingen gekomen voor de Fishtrack en er werden aansluitingen op het bestaande gemaal gerealiseerd. Tot slot zijn er ook terreinwerkzaamheden uitgevoerd.