Contactgegevens

Bezoekadres hoofdkantoor:

Pieter Zeemanstraat 9
8606 JG SNEEK

T: 0515 - 42 99 99
E: info@frisobouwgroep.nl

Postadres:

Postbus 49
8600 AA SNEEK

Servicenummer:
24/7 bereikbaar

T: 088 - 429 00 00

Contact
Gemaal, sluis en vispassage Usquert
Project Gemaal, sluis en vispassage Usquert
Partners Architectenburo Nienhuis
Sector
gemalen en zuiveringen
Opdrachtgever Waterschap Noorderzijlvest
Contractvorm
traditioneel
Contactpersoon Geert van der Linden
gemalen en zuiveringen

Gemaal, sluis en vispassage Usquert

In opdracht van het waterschap Noorderzijlvest heeft Friso Civiel als zijnde “expert” het ontwerp en de realisatie van een nieuw gemaal, een sluis en een vispassage voor de Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM) uitgevoerd. Deze partij onttrekt sinds 1970 aardgas uit het Groningergasveld met als gevolg bodemdaling binnen de provincie Groningen. Het waterschap Noorderzijlvest had daarom opdracht gegeven voor het realiseren van een definitief gemaal en sluis nabij Usquert in de provincie Groningen.

Westerhornseweg 1, Usquert

Best Value Procurement

Voor de aanbesteding van het ontwerp en de uitvoering van ‘Gemaal en Sluis Usquert’ maakte het waterschap Noorderzijlvest gebruik van ‘Best Value Procurement’, ook wel prestatie-inkoop genoemd. Prestatie-inkoop of Best Value Procurement (BVP) is een manier van aanbesteden ("inkopen") waarbij de opdracht meer functioneel is opgesteld en niet verzand is in een enorme veelheid van detailspecificaties. De aannemer staat het vrij zijn eigen invulling te geven van de opdracht, mits voldaan wordt aan de functionele specificaties. De opdrachtgever geeft aan wat hij wil hebben en de aannemer bepaalt hoe dat gebouwd wordt.

Gemeentehuis als inspiratiebron

Het ontwerp is afgeleid van een niet alledaagse inspiratiebron, namelijk het gemeentehuis in Usquert. Zo komt het aanzicht van de voormalige raadszaal van het gemeentehuis in Usquert terug in de architectuur van het gemaalgebouw. Ook komen de materialen, de kleuren van stenen en van de kozijnen overeen met die van het Berlagehuis, waarbij de vlaggenmast niet is vergeten, aldus Architect Adrie Nienhuis