Contactgegevens

Bezoekadres hoofdkantoor:

Pieter Zeemanstraat 9
8606 JG SNEEK

T: 0515 - 42 99 99
E: info@frisobouwgroep.nl

Postadres:

Postbus 49
8600 AA SNEEK

Servicenummer:
24/7 bereikbaar

T: 088 - 429 00 00

Contact
Getijdenduiker Dubbele Dijk
Project Getijdenduiker Dubbele Dijk
Partners Heuvelman Ibis
Sector
gemalen en zuiveringen
Opdrachtgever provincie Groningen
Contractvorm
bouwteam
Contactpersoon Maarten Reijgersberg
gemalen en zuiveringen
Bierum

Innovatieve waterkering in Noordoost-Groningen

Deze 91 meter lange betonnen constructie is onderdeel van de dijk en speelt een belangrijke rol binnen de waterkering. Twee grote schuiven die geïnstalleerd worden in een betonnen koker beheersen de hoeveelheid zout water die door de duiker in en uit kan stromen. Met de schuiven kan naar wens zeewater binnen de dijk gelaten worden of juist tegengehouden worden. Friso Civiel en waterbouwspecialist Heuvelman Ibis werken samen met Waterschap Noorderzijlvest en provincie Groningen in een bouwteam aan dit innovatieve project ten zuidoosten van Bierum.

De getijdenduiker is onderdeel van het project Dubbele Dijk van het programma Eems-Dollard 2050. Het programma Eems-Dollard 2050 is bedacht om de ecologische toestand van het Eems-Dollardgebied te verbeteren. Dat programma is dan weer onderdeel van het grotere plan Vitale Kust, waarin er wordt gekeken hoe we de hele kustzone anders kunnen gebruiken en leefbaar kunnen houden. Natuur en kustverdediging zijn soms lastig te combineren. Op dit gebied komen veel plannen samen. Er wordt gezocht naar manieren om het stijgende water tegen te houden, maar er wordt ook gekeken naar een betere balans tussen mens en natuur. Daarnaast vinden er verschillende pilots plaats op het gebied van landbouw en ondernemerschap, waarmee onderzocht wordt hoe er beter ingespeeld kan worden op veranderende omstandigheden.

Eb en vloed

De getijdenduiker verbindt het gebied tussen de twee dijken met de Eems. Door de getijdenwerking kan hier slib uit de Eems bezinken en brakwaternatuur ontstaan. Het brakke water maakt ook zilte landbouw en aquacultuur mogelijk

Oplevering

Naar verwachting wordt de getijdenduiker in het voorjaar van 2025 in gebruik genomen.

Foto's: Max Palstra - Wiertsema & Partners