Contactgegevens

Bezoekadres hoofdkantoor:

Pieter Zeemanstraat 9
8606 JG SNEEK

T: 0515 - 42 99 99
E: info@frisobouwgroep.nl

Postadres:

Postbus 49
8600 AA SNEEK

Servicenummer:
24/7 bereikbaar

T: 088 - 429 00 00

Contact
Nieuwbouw vrijstaande woningen ’t Zandt
Project Nieuwbouw vrijstaande woningen ’t Zandt
Partners BureauNoordeloos architecten BNA
Sector
wonen
Opdrachtgever Bouwborg/NCG
Contractvorm
bouwteam
Contactpersoon Syds Wiersma
wonen

Nieuwbouw vrijstaande woningen ’t Zandt

In opdracht van Nationaal Coördinator Groningen realiseerde Bouwborg (onderdeel van Friso Bouwgroep) twee vrijstaande woningen op twee losse kavels aan de Oosterstraat in ‘t Zandt. De voormalige woningen zijn gesloopt en de vervangende nieuwbouw is aardbevingsbestendig gebouwd.

Oosterstraat 35 en 39, 't Zandt

Vervangende nieuwbouw vrijstaande woningen ’t Zandt

Al eerder realiseerden we 16 nieuwe twee-onder-een-kapwoningen in ’t Zandt. De voormalige woningen waren aangewezen als onvoldoende aardbevingsbestendig en kwamen hierdoor in aanmerking voor de sloop/nieuwbouwregeling. Deze vervangende nieuwbouw betrof woningen aan het Karshof, de Oosterstraat en de Molenweg. Ook vrijstaande woningen verderop aan de Oosterstraat kwamen voor de sloopnieuwbouw regeling in aanmerking. Bewoners van twee adressen hadden een expliciete voorkeur voor prefab beton casco ten opzichte van een houtskelet casco en hadden Friso gekozen voor de bouw van hun nieuwe woning.

Vervangende nieuwbouw

Meerdere bewoners van ’t Zandt hebben ondertussen gekozen voor vervangende nieuwbouw. De maatregelingen en kosten van de versterking stonden niet meer in verhouding tot de WOZ-waarde van de woning, waardoor de bewoners de optie kregen voor een nieuw huis met bevingsbestendige constructie overeenkomstig de NPR9888 richtlijnen. Zo ook de bewoners van Oosterstraat 35 en 39. Zij lieten geheel custommade een nieuwe woning ontwerpen en bouwen. Het NCG zorgde tijdens de bouw voor tijdelijke huisvesting.

Custommade

In het ontwerp van de nieuwe woningen werd goed gekeken naar de meest effectieve manier van aardbevingsbestendig bouwen. Er was voor de bewoners een grote mate van ontwerpvrijheid. Binnen de grenzen van het plafondbudget van het NCG, het oppervlak en inhoud van de bestaande woning kon de bewoner zijn individuele wensen kenbaar maken. Friso heeft samen met de architect en de bewoners in verschillende ontwerpsessies de woonwensen vastgesteld, en de vragen en wensen vertaald naar schetsontwerpen en uitvoeringsontwerp. Er is gekozen om de woningen te bouwen met prefab betonelementen die onderling conform de richtlijnen van de NPR9888 gekoppeld zijn. Er ontstaat hierdoor een stijve verbinding, wat de woning bestendig maakt tegen aardbevingsschokken.

Archeologisch onderzoek

De twee woningen zijn gebouwd op een wierde, waar tijdens de sloopwerkzaamheden werd besloten om een archeologisch onderzoek te gaan starten. Tijdens dit onderzoek werden munten en scherven gevonden, maar wat het interessantste was, was dat er heel duidelijke verkleuringen in de aarde werd geconstateerd. Volgens Wikipedia is het dorp ontstaan als dijkdorp na de inpoldering van de voormalige Fivelboezem in de veertiende eeuw, maar uit de vondst van de kleuren in de grond werd opgemaakt dat ’t Zandt al bestaat van vóór 1200. Leuk weetje, de naam Fivelboezem verwijst naar een zandrug in de oude boezem. Dorpsbewoners van ’t Zandt wonen dus niet ín ’t Zandt, maar óp ’t Zandt.

Bereikbaarheid, leefbaarheid en veiligheid

Het nieuwbouwproject bevond zich middenin de dorpskern van ’t Zandt met circa 375 woningen. Het werkgebied was relatief klein en lastig bereikbaar. Binnen de kleine gemeenschap werd gelijktijdig door drie aannemers gewerkt aan de versterkingsopgave. Dit betekent dat de impact van de bouwwerkzaamheden voor de direct aanwonenden groot is. Samen met de opdrachtgever NCG hadden we een Bereikbaarheid, Leefbaarheid, Veiligheid en Communicatieplan (BLVC-plan) opgesteld waarbij duidelijke afspraken werden gemaakt over rijroutes (aan en afvoer) wachtlocaties en parkeren van uitvoerende. Met deze strikte werkafspraken werd de leefbaarheid voor de omwonende gewaarborgd en de overlast beperkt. Daarnaast werd de school in de aanrijroute ontzien en is een ieder goed geïnformeerd over de volgorde van werkzaamheden.

Betrokken partijen

BureauNoordeloos architecten BNA

Houkesloot Prefab

Houkesloot Toelevering Kozijnen