Contactgegevens

Bezoekadres hoofdkantoor:

Pieter Zeemanstraat 9
8606 JG SNEEK

T: 0515 - 42 99 99
E: info@frisobouwgroep.nl

Postadres:

Postbus 49
8600 AA SNEEK

Servicenummer:
24/7 bereikbaar

T: 088 - 429 00 00

Contact
terug

Upgrades voor 'going concern' Wilhelmina Ziekenhuis Assen

03 december 2020

Upgrades voor 'going concern' Wilhelmina Ziekenhuis Assen

Friso Bouwgroep is een graag geziene gast in de ziekenhuizen in Friesland, Groningen en Drenthe. Diverse afdelingen, apotheken en spoedpleinen werden gerealiseerd.  Voor het Wilhelmina Ziekenhuis in Assen werd afgelopen jaar gewerkt aan de fasegewijze upgrade. Eind 2018 leverde Friso het nieuwe Dialysecentrum op en verkreeg op basis van deze samenwerking het vertrouwen voor de bouwteamovereenkomsten van het Ouder- en kindcentrum het spoedplein en de IC. Marja Leeuwis, projectmanager bij Friso Bouwgroep was vanaf dag één betrokken bij alle verbouwingen in Assen en neemt ons mee in deze ingrijpende samenwerking.

Renovatie voor ‘going concern’ Ouder- en kind centrum Assen

In juni 2019 is Friso gestart met de renovatie van het Ouder- kindcentrum met 4 versloskamers. Deze ingrijpende renovatie is in een ‘going concern’ uitgevoerd waarbij het veilig gebruik van een deel van de patiëntenkamers en de drie bestaande verloskamers gegarandeerd werd. Friso heeft op basis van weeknummers de kamerbeschikbaarheid voor de afdeling in kaart gebracht. Deze informatie was van belang voor het ‘beddenschuifplan’ binnen het WZA. Marja vertelt; ‘In de eerste fase zijn op de begane grond in de drie bestaande patiëntenkamers en drie kantoren vier nieuwe verloskamers gerealiseerd. In de tweede fase zijn 12 patiëntenkamers gerenoveerd op de begane grond en op de verdieping. De kamers op de verdieping zijn met een korte interval achter de kamers op de verdieping gestart. Hierdoor was het mogelijk het maximaal aantal bestaande patiëntenkamers in gebruik te houden en toch voldoende tijd te hebben voor het aanpassen van de installatie voor de nieuwe sanitaire ruimten.’

“De afdeling had de beschikking over een noodknop met zwaailamp voor als de patiënt en zijn verzorger te gevoelig was voor het bouwgeluid.”

Tijdens de verbouwing zijn er luchtdichte en brandwerende schotten geplaatst om de overlast voor de patiënten en de gebruikers te beperken. ‘De afdeling had de beschikking over een noodknop met zwaailamp voor als een bevalling te zwaar was of als een patiënt en zijn verzorger te gevoelig was voor het bouwgeluid. Deze afspraken zijn in goed overleg met de afdeling, de bouwpartners en de directievoerder gemaakt.  Fase één en twee zijn in december 2019 opgeleverd.’

In fase drie en vier zijn de begane grond en de verdieping intern gekoppeld met een grote vide met een royale trap. Hiervoor is een zware staalconstructie aangebracht. ‘Om de impact voor de gebruikers en bezoekers van het zaag- en sloopwerk in de verdiepingsvloer te beperken zijn deze werkzaamheden in nauw overleg met de afdeling verplaatst naar een zaterdag’, licht Marja toe. De totale verbouw van de afdeling ‘Kindergeneeskunde’ en ‘Verloskunde’ in vier fasen is afgelopen oktober afgerond. ‘Het is nu één afdeling geworden, waarbij er vier ruime verloskamers, waarvan twee met een bevalbad, gecreëerd zijn. De eenpersoonskamers met eigen sanitair zorgen voor privacy van de pas bevallen vrouw en voor haar partner. De kinderafdeling heeft ook eenpersoonskamers met eigen sanitair gekregen.’

Deze ingrijpende renovatie is door Friso uitgevoerd in bouwteamverband waarbij de coördinatie verantwoordelijkheid bij Friso lag, Engie heeft als nevenaannemer de installatietechnische werkzaamheden uitgevoerd. De afdeling is door Friso turn-key opgeleverd met vloer- en wandafwerking inclusief de vaste inrichting van balies en pantry’s ‘Vergeleken met de andere opdrachten was de gefaseerde uitvoering van het Ouder- en kindcentrum het meest complex. De wil om samen te werken en er met een team iets unieks van maken, dat maakt het project leuk!’ vult Marja haar verhaal aan.

"Met een team iets unieks maken, dat maakt het project leuk!"

Transparantie, flexibiliteit en een goede samenwerking zijn belangrijke sleutelwoorden. ‘Samen met het ziekenhuis, de installateur, de zorgafdelingen en Leeuwenkamp Architecten is aan de start van het project optimalisatie van het ontwerp bereikt en zijn de kosten gereduceerd. Maar misschien nog wel belangrijker, het bouwteam heeft het zorg- en uitvoering proces bij elkaar gebracht. Een ingrijpende gefaseerde renovatie in een on-going concern van een verlosafdeling vraagt van alle partijen meer dan beroepseigen kennis en kunde. Dagelijkse afstemming over de uit te voeren werkzaamheden en een paniekknop, om alle activiteiten direct stil te leggen bij een onverwachte situatie, hebben bijgedragen aan een succesvolle renovatie met een prachtig resultaat’.

Overige projectervaringen 2020

Spoedplein SEH - Wilhelmina Ziekenhuis Assen

In juni 2020 heeft Friso de eerste fase van het nieuwe spoedplein SEH van het Wilhelmina Ziekenhuis Assen opgeleverd. De verbouwing stond in het teken van het opnieuw inbouwen van het Spoedplein. Naar een ontwerp van Leeuwenkamp Architecten werd de afdeling opnieuw ingedeeld. Unica heeft als nevenaannemer de aanpassingen van de installaties verzorgt.

Meer informatie over dit project vind je hier.

IC-afdeling en hartbewaking - Wilhelmina Ziekenhuis Assen

In september 2020 heeft Friso de nieuwe ‘Intensive Care en Hartbewaking’ afdeling van het Wilhelmina Ziekenhuis Assen opgeleverd naar een ontwerp van Leeuwenkamp Architecten. In bouwteam verband hebben Friso en Engie op basis van VO+ ontwerp en technische omschrijving  het ontwerp verder uitgewerkt naar DO en UO niveau. Friso was verantwoordelijk voor de coördinatie van de bouwkundige, constructieve  en installatietechnische werkzaamheden inclusief de directie toeleveringen van Getinge en Arjo. Meer informatie over dit project vind je hier.

Bereidingsapotheek - UMCG

In 2019 werd de bereidingsapotheek inclusief de levering en in bedrijfstelling van zeer gespecialiseerde medische apparatuur in het UMCG succesvol afgerond. In samenwerking met Croon Wolter & Dros voerde Friso Bouwgroep de werkzaamheden uit. Meer informatie over dit project vind je hier.

Spoedapotheek - UMCG

In oktober 2020 werd de nieuwe apotheek met robotarm in gebruikgenomen. Friso voerde de werkzaamheden uit naar een ontwerp van Martini-architecten Groningen en Ruud Dessing. De nieuwbouw bestond uit één bouwlaag en is tegen de bestaande bebouwing van het ziekenhuis aangebouwd. Meer informatie over dit project vind je hier.