Contactgegevens

Bezoekadres hoofdkantoor:

Pieter Zeemanstraat 9
8606 JG SNEEK

T: 0515 - 42 99 99
E: info@frisobouwgroep.nl

Postadres:

Postbus 49
8600 AA SNEEK

Servicenummer:
24/7 bereikbaar

T: 088 - 429 00 00

Contact
Warmtebuffer en hulpwarmtecentrale Vattenfall Amsterdam
Project Warmtebuffer en hulpwarmtecentrale Vattenfall Amsterdam
Partners Willem Schutter Haarlem
Sector
werkeninfraindustriebouw
Opdrachtgever Vattenfall Power Generation Netherlands B.V.
Contractvorm
traditioneel
Contactpersoon Jan Boorsma
werkeninfraindustriebouw

Warmtebuffer en hulpwarmtecentrale Vattenfall Amsterdam

Vattenfall (voorheen NUON) is een project begonnen om de Amsterdamse warmtenetten nog verder te optimaliseren en met elkaar te verbinden. In onderaanneming van ENGIE Service werkten Aannemingsmaatschappij Friso en Friso Civiel samen aan de realisatie van een nieuwe warmtebuffer en hulpwarmtecentrale aan de A10 in Amsterdam. Een belangrijke stap in het verduurzamen en toekomstbestendig maken van de warmtenetten van Amsterdam!

Amsterdam
Hoogste punt

Hoogste punt

30-11-2020
BVO

BVO

Onbekend m²
Bouwperiode

Bouwperiode

2019-2021

Stadswarmte in Amsterdam

Gasloze stad

Vattenfall wil met de nieuwe warmtebuffer en hulpwarmtecentrale de transitie van aardgasloze stad door middel van stadswarmte versnellen. Dit project maakte onderdeel uit van een voorlopige gezamenlijke investeringsagenda (Vattenfall en AEB Amsterdam werken samen in Westpoort Warmte) van 400 miljoen euro voor stadswarmte in Amsterdam tot 2022. De Amsterdammers ontvingen voor de bouw van de nieuwe hulpwarmtecentrale hun stadswarmte vanuit twee verschillende bronnen. De warmte van Amsterdam-Zuidoost komt vanuit de Diemen-centrale en de warmte in Noordwest vanuit de centrale van AEB Amsterdam. De gebieden Nieuw-West en Zuideramstel zijn nu met elkaar verbonden door een 3,8 kilometer lange pijplijn. Voor beide gebieden is tot 2025 een groei voorzien van totaal zo’n 20.000 woningen. En dat betekent ook meer vraag voor stadswarmte.

Warmtebuffer en hulpwarmtecentrale

Naast de gekoppelde netten bouwde Friso langs de A10 ter hoogte van de Johan Huizingalaan een warmtebuffer waar 3.600 m³ warm water in opgeslagen kan worden. Dit is een kleinere versie van de warmtebuffer die Vattenfall al enige jaren bij de Diemen-centrale heeft staan. Hierdoor kan er meer warmte vanuit het AEB Amsterdam naar het bestaande net in zuidoost Amsterdam worden gevoerd. Ten slotte is er op dezelfde locatie een hulpwarmtecentrale (HWC) gebouwd voor de allerkoudste dagen van het jaar en voor een nog meer betrouwbare stadsverwarming.

Krachten bundelen

Vattenfall heeft voor de uitvoering van de werkzaamheden gekozen voor de bedrijven ENGIE Services West B.V. (verantwoordelijk voor de aanleg van de hulpwarmtecentrale en de buffer) en Denys Engineers & Contractors B.V. (aannemer voor het leggen van de warmteleiding). Friso Bouwgroep voert de bouwwerkzaamheden in opdracht van ENGIE Services uit. In slechts vier maanden tijd is het voorlopige ontwerp in een UAV-GC contract tot een Uitvoerings Ontwerp uitgewerkt. Begin september 2019 is Friso begonnen met het boren van in totaal 505 funderingspalen. Aansluitend is hier de fundatie van beton voor de fabriek en koeltoren op aangebracht. Friso Bouwgroep ziet het project als een mooie uitdaging, waarbij de kracht en expertise van beide dochterondernemingen gebundeld is.

Groeiende vraag

“Amsterdam is zich steeds meer aan het voorbereiden op een leven zonder aardgas”, zegt Alexander van Ofwegen, directeur Warmte bij Vattenfall. “De warmtevraag neemt daarmee ook toe. Dat geldt overigens niet alleen in nieuwbouw. Ook zien we  vanuit bestaande bouw steeds meer de vraag om te worden aangesloten op het warmtenet. Hierin willen we graag kunnen voorzien.” Het is belangrijk om goed te kunnen inspelen op de groei van het aantal woningen in de stad. De koppeling zorgt voor een robuuster en betrouwbaarder systeem waardoor de leveringszekerheid voor de toekomst gegarandeerd kan worden.

Fossielvrij

“Vattenfall wil het mogelijk maken om fossielvrij te leven binnen één generatie. Voor warmte betekent dit dat wij dit product fossielvrij willen maken om te komen tot volledig CO2-vrije warmtelevering in 2040. Door deze leidingen aan elkaar te koppelen, is het ook mogelijk om meer warmte te brengen naar woningen vanuit een bron als AEB Amsterdam. Vattenfall Warmte is al actief bezig met het ontwikkelen en het gebruikmaken van verschillende duurzame bronnen op haar warmtenet. Door de netten aan elkaar te koppelen, kunnen we ook meer duurzame bronnen toevoegen en beschikbaar maken voor de hele stad”, aldus Van Ofwegen.

  • Oranje = warmtenet Westpoort Warmte
  • Rood = warmtenet Vattenfall
  • Blauw = nieuwe warmteleiding en nieuwe HWC


Hoogste punt

Op 30 november 2020 bereikte de bouw van de nieuwe hulpwarmtecentrale het hoogste punt. Dit gebeurde door het hijsen van de geprefabriceerde instrumentatieruimte bovenop het gebouw. Een grote precisieklus op hoogte!

Het project is eind mei 2021 overgedragen aan de opdrachtgever.

Nieuwsberichten

Spectaculaire hijsklus op hoogte bij nieuwbouw ASC-HWC Vattenfall in Amsterdam

Lees meer

Warmtebuffer en hulpwarmtecentrale aan A10 Amsterdam opgeleverd

Lees meer