Contactgegevens

Bezoekadres hoofdkantoor:

Pieter Zeemanstraat 9
8606 JG SNEEK

T: 0515 - 42 99 99
E: info@frisobouwgroep.nl

Postadres:

Postbus 49
8600 AA SNEEK

Servicenummer:
24/7 bereikbaar

T: 088 - 429 00 00

Contact
Kalkovens Garmerwolde herstel en onderhoud
Project Kalkovens Garmerwolde herstel en onderhoud
Partners Holstein Restauratie Architectuur
Sector
wonen
Opdrachtgever Mevr. F. De Haan
Contractvorm
traditioneel
Contactpersoon Hendri Pannekoek
wonen

Kalkovens Garmerwolde herstel en onderhoud

Aan het Damsterdiep, ten oosten van Garmerwolde in Groningen, staan drie kalkovens uit 1876 en 1883. In 1976 zijn de ovens omgebouwd tot woonhuis. Het pand was na al die jaren aan groot onderhoud toe. Jurriëns Noord, onderdeel van Friso Bouwgroep, heeft daarom verschillende herstel- en onderhoudswerkzaamheden aan de kalkovens uitgevoerd.

Rijksweg 23, Garmerwolde

Het verhaal van de kalkovens

De kalkovens zijn in 1876 en 1883 gebouwd en werden destijds gebruikt om kalk te produceren. In 1975 kregen de kalkovens een monumentale status en werden ze ingeschreven in het register van rijksmonumenten. De kalkproductie op deze locatie eindigde een jaar later, in 1976. Zes jaar later, in 1983, werden de kalkovens gekocht door een echtpaar en werden de kalkovens omgebouwd tot woonhuis. Sindsdien worden de kalkovens bewoond.

Toe aan onderhoud

Het pand was in matige tot slechte conditie en aan groot onderhoud toe. Tijdens de onderhoudswerkzaamheden is er rekening gehouden met het herstel en behoud van het authentieke karakter van zowel het in- als het exterieur, zoals de buiten- en binnenzijde van de ovens. Maar ook het silhouet en het materiaalgebruik van gevels en daken. De werkzaamheden bestonden uit twee onderdelen, namelijk het herstellen van bevingsschade en diverse onderhoudswerkzaamheden.

Bevingsschade

In het kader van bevingsschade werd de deels loszittende pleisterlaag van het exterieur van de ovens verwijderd of opgeruwd voor juiste hechting van een nieuwe toplaag. De scheuren in het metselwerk van de ovens, op sommige plekken 50 cm diep, werden opgekapt tot het ‘gezonde vlees’ was bereikt. Daarna werd deze weer ingeboet door onze metselaars en aan geheeld met mortel. Alle drie de ovens zijn daarna door de stukadoor in drie lagen geheel afgewerkt. In de tussenlaag is een weefsel opgenomen om werking en eventuele nieuwe scheurvorming te kunnen opvangen. De afwerklaag is direct op kleur aangebracht.

De stalen ringen die om de oven zitten zijn deels gedemonteerd, in de werkplaats hersteld, behandeld en teruggeplaatst. Sommige ringen konden niet worden gedemonteerd of dit was niet nodig Deze zijn in het werk behandeld en door de schilder zwart geschilderd. Een mooi contrast met de witte/crème kleur van het pleisterwerk.

Delen van de onderkanten van de ovens zijn onderdeel van het interieur omdat de eigenaren de ruimtes tussen de ovens hadden dicht gebouwd. Zo hebben de hal, de woonkamer, keuken en slaapkamer allen een half ronde wand. Deze zijn op nagenoeg dezelfde wijze afgewerkt met stucwerk als het exterieur.

Onderhoud

Aangezien de ovens en het woongedeelte achterstallig onderhoud bezaten werd in dit kader ook de kozijnen, ramen en deuren in de schil vervangen. De dakbedekking op de tussendaken is vervangen en delen van het dakbeschot en balklagen vervangen. Ook de oorspronkelijke aanvoerbaan van de schelpen ten behoeve van het kalkproces is nog aanwezig en aan de bovenzijde van nieuwe dakbedekking voorzien. De van oorsprong uit beton opgetrokken machine-/ controlekamer is voorzien van nieuwe kozijnen. In de ovens zijn boven de plafonds vloeren aangebracht zodat deze beloopbaar zijn en de ovens van binnenuit te bewonderen zijn. De gehele woning is van binnen geschilderd.

Energiebesparende maatregelen

Tijdens de onderhoud- en herstelwerkzaamheden zijn er ook enkele maatregelen genomen om energie te besparen. Zo is het enkelglas vervangen door HR-beglazing en is de combi ketel vervangen door een hoog rendement ketel. Ook de verlichting is verduurzaamd. Alle vaste verlichting is nagekeken en waar mogelijk vervangen door ledverlichting. De gehele elektrische installatie is nagezien en gemoderniseerd.