Contactgegevens

Bezoekadres hoofdkantoor:

Pieter Zeemanstraat 9
8606 JG SNEEK

T: 0515 - 42 99 99
E: info@frisobouwgroep.nl

Postadres:

Postbus 49
8600 AA SNEEK

Servicenummer:
24/7 bereikbaar

T: 088 - 429 00 00

Contact
Gemaal Monnickendam beton- en waterbouw
Project Gemaal Monnickendam beton- en waterbouw
Partners SOOH i.s.m. Hollands Zicht
Sector
gemalen en zuiveringen
Opdrachtgever Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier
Contractvorm
traditioneel
Contactpersoon Maarten Reijgersberg
gemalen en zuiveringen

Gemaal Monnickendam beton- en waterbouw

Noodzakelijk in het kader van de verbeteringsmaatregelen aan het poldersysteem binnen Hollands Noorderkwartier, moet de bestaande sluis (Grafelijkheidssluis) bij Monnickendam gaan ondersteunen bij het op peil houden van de Schermerboezem. De locatie binnendijks, halverwege de dijk tussen Monnickendam/Edam, heeft een grote zichtbaarheid vanaf de N247 en de Purmer EE. Een ingrijpende toevoeging aan de karakteristieke rechte en strakke lijn van de dijk in het open landschap.

Monnickendam

Het mooie landschap

De dijk vormt een verhoging in het landschap en is een bijzonder moment in de beleving van het landschap met uitzicht naar de Purmer EE en het Markermeer. Met het nieuwe gemaal wordt een rustpunt gemaakt waar de voorbijganger zich een moment terug kan trekken uit het drukke verkeer en genieten van het uitzicht.

Genieten van het uitzicht

Het programma van het gemaal is nogal omvattend, waarbij het grootste gedeelte zich onder het maaiveld niveau bevindt. Het gemaal is vormgeven als een (maal)kom, een duidelijke verwijzing naar het waterverloop. De twee gebouwvolumes die organisch aansluiten op het dijklichaam lopen licht op en zijn vanaf het maaiveld toegankelijk. Ze bieden de passant de mogelijkheid te genieten van het uitzicht naar de Purmer EE, Monnickendam, maar ook het gemaal. In de volumes bevinden zich de benodigde ruimten voor electrakasten, bediening,  opslag en sanitair. Door de positionering is het gemaal niet toegankelijk voor ongewenste bezoekers en grotendeels  vrij van hekwerken. Het gemaal krijgt een robuuste uitstraling door gevels van basaltblokken met daarin openingen voor het benodigde daglicht en uitzicht.

Nieuwsberichten

Voorbereidende werkzaamheden bouw gemaal Monnickendam van start