Contactgegevens

Bezoekadres hoofdkantoor:

Pieter Zeemanstraat 9
8606 JG SNEEK

T: 0515 - 42 99 99
E: info@frisobouwgroep.nl

Postadres:

Postbus 49
8600 AA SNEEK

Servicenummer:
24/7 bereikbaar

T: 088 - 429 00 00

Contact

Schadeafhandeling

Op deze pagina lees je hoe Friso Totaalbouw de gemelde schadegevallen afhandelt. Ook vertellen we hoe het met vergoedingen en dekking zit, wanneer we een schade-expert inschakelen en hoe het werkt als er nog andere werkzaamheden zijn die we voor jou kunnen uitvoeren.

Opname schademelding

Een opname van een schademelding ziet er in principe als volgt uit:

 • We registreren de schade en maken foto’s van de schade en de gevolgschade.
 • We onderzoeken de oorzaak (voor zover dat mogelijk is).
 • We beoordelen of de schade onder de dekking valt en adviseren de verzekeraar daarover. De verzekeraar beslist uiteindelijk, aan de hand van jouw polis, of de schade vergoed wordt.

In de volgende gevallen herstellen wij de schade niet:

 • Gemelde schade komt niet overeen met de geconstateerde schade
 • Schade is niet plotseling en/of onvoorzien opgetreden
 • De schade valt u aan te rekenen, bijvoorbeeld omdat u vergeten bent de kraan dicht te draaien of de ramen/deuren dicht te doen waardoor waterschade is ontstaan
 • Drukverlies cv-ketel zonder gevolgschade
 • Gesprongen vulslang van de cv-installatie als deze permanent onder druk was aangesloten
 • Overduidelijk achterstallig onderhoud
 • Constructiefouten (tenzij schade na meer dan 10 jaar ontstaat)
 • Vochtdoorlating door muren/vloeren
 • Vorstschade aan gevels
 • Slecht tegel- en/of kitwerk
 • Condensproblemen
 • Schimmelvorming
 • Verzakkingen
 • Opzettelijk veroorzaakte schade

Geen gevolgschade? Geen vergoeding!

Is er geen gevolgschade? Dan komt het herstel van de oorzaak niet voor vergoeding in aanmerking. De kosten voor de opname en het opsporen van de lekkage (inclusief hak- en breekwerk en het herstel daarvan) zijn wel verzekerd. Het herstellen van de lekkage aan leidingwerk wordt tot een vast bedrag gedekt. Komt het herstel daarboven, dan zal door de schaderegelaar bepaald worden of dit voor rekening van de verzekeraar is of voor uw rekening. Na overleg/offerte en wanneer u opdracht heeft gegeven voor herstel, ontvangt u van ons een factuur voor het herstel.

Schadeafhandeling

Als de schade gedekt wordt, dan herstellen we de schade. Daar maken we direct een afspraak met u voor. Kunnen we de schade niet direct herstellen? Dan treffen we noodmaatregelen om te voorkomen dat er meer schade onstaat. Wanneer de schade afgehandeld kan worden is vooral afhankelijk van de materialen die nodig zijn en de levertijd daarvan.

Wel of geen dekking?

Soms kan onze servicemedewerker niet bepalen of de (gevolg)schade onder de dekking van uw polis valt. Wij overleggen dan met uw verzekeraar. De bevindingen en foto’s van de opname gebruiken we daarbij.  Soms is  een telefoontje met de verzekeraar voldoende. In dat geval maken we een afspraak om te repareren. In andere gevallen kan het wat langer duren voor er uitsluitsel is. Tot die tijd zorgen wij ervoor dat de schade niet groter wordt en treffen we noodvoorzieningen.

Stormschade

Het eigen risico bij storm verschilt per polis en per verzekeraar. Daarom geldt hiervoor een aparte procedure. Er is sprake van storm bij minimaal windkracht 7 (14 m/sec). Dit eigen risico wordt door uw verzekeraar bij u in rekening gebracht. Als de schade kleiner is dan uw eigen risico, dan betaalt u de kosten voor herstel zelf volledig. U ontvangt dan van ons een factuur voor het herstel. De staat van onderhoud van het gebouwde kan mede een oorzaak zijn voor de schade. Als er sprake is van achterstallig onderhoud dan is de schade, veroorzaakt door de storm, niet verzekerd.

Asbest

Is er bij u asbest aanwezig op de schadelocatie? Dan meldt u at direct aan onze medewerkers. Wanneer onze medewerkers asbest zien of vermoeden dat asbest aanwezig is, dan kunnen we niet direct aan de slag. Er wordt dan eerst door een extern bureau een asbestinventarisatierapport opgesteld. Dit rapport vormt de basis voor het herstel.

 • Geen asbest : schadeherstel vindt plaats na afspraak.
 • Asbest: er wordt een sanering uitgevoerd. Als de locatie vrij gegeven is herstellen we de schade. In de meeste gevallen wordt, zodra er sprake is van asbest, een expert ingeschakeld.
 • De verzekeraar bepaalt welk deel van de schade vergoed wordt.

Herstel van de schade / gevolgschade op bestaand kwaliteitsniveau

In principe herstellen we de schade tot het bestaande kwaliteitsniveau. Wanneer dit nodig is worden onherstelbaar beschadigde materialen vervangen. Daarvoor gebruiken wij als dat mogelijk is altijd de oorspronkelijke materialen. Alleen zaken die kapot of beschadigd zijn worden vervangen. Daaronder valt ook de schade door het hak- en breekwerk dat nodig is voor onderzoek of reparatie. Bij vervanging van materialen is er kans op kleur-, tint-, en/of structuurverschillen door verkleuring en/of gewijzigde productieprocessen. Het voorkomen van deze verschillen valt niet onder de dekking van de polis en is inherent aan schadeherstel in natura.

Extra werkzaamheden? Dat kan.

Wilt u betere kwaliteit, of aanvullende werkzaamheden door ons laten doen? Dan kan dat altijd! Er zijn in dat geval twee opties:

 1. U verstrekt een regie-opdracht en onze medewerkers noteren op een aparte werkbon de besteedde uren en materialen. Deze bon tekent u na afloop van de werkzaamheden. U krijgt van ons een aparte factuur voor de werkzaamheden/leveringen.
 2. Wij geven u een offerte voor de werkzaamheden en nadat u akkoord bent plannen we werkzaamheden in. U ontvangt hiervoor van ons een factuur.

Schade-expert inschakelen

Komt het schadeherstel boven een door de verzekeraar vastgesteld bedrag? Of twijfelen we over de oorzaak van de waarde van het beschadigde? Dan schakelen we een verzekeringsexpert in. Deze kan op locatie een opname doen. Zijn bevindingen worden vervolgens leidend in de afhandeling. Pas na zijn rapport en goedkeuring volgt herstel, een afwijzing van de schade, of een bedrag als compensatie van de schade. Wanneer u het niet eens bent met de door ons voorgestelde herstel-/reparatiewerkzaamheden of onze bevindingen dan kan er ook een expert worden ingezet.

Zo werken wij

Wij werken volgens de ARBO-wetgeving. Dit houdt in dat voor werkzaamheden op een dak of onder de vloer altijd minimaal 2 mensen nodig zijn. Bij werkzaamheden op hoogte zetten we bijna altijd een rolsteiger of hoogwerker in. Wilt u de locatie waar de werkzaamheden plaatsvinden zoveel mogelijk vrijmaken? Zo hebben onze medewerkers voldoende vrije werkruime en gaat het herstellen sneller. Denk daarbij aan het leegmaken van de vensterbanken, verwijderen van gordijnen of zonwering etc. We werken zo schoon mogelijk en zorgen dat afval en restmateriaal meegenomen wordt. Ondanks alle voorzorgsmaatregelen kan het gebeuren dat er door de werkzaamheden iets vuilvorming ontstaat. Na afloop vragen onze medewerkers (of de door ons ingeschakelde onderaannemers) u de werkbon met daarop de gewerkte uren en gebruikte materialen te tekenen. Deze bon gaat ter afhandeling naar uw verzekeraar. Tevens vragen zij u of de werkzaamheden naar wens zijn uitgevoerd.

Vragen?

Heeft u naar aanleiding van onze werkzaamheden, of de bovenstaande tekst nog vragen? Neem dan gerust contact op met onze servicemedewerkers.  U kunt hen bereiken via telefoonnummer 088 – 429 00 00.

Terug naar overzicht

Onze service

Schade melden?

Wilt u een schade melden? Dan kun je bij Friso terecht. Altijd. Wanneer je ook belt, je krijgt een van onze medewerkers aan de lijn.

Bel hiervoor het servicenummer. Hierop zijn wij 24/7 bereikbaar voor spoedgevallen:

T: 088 - 429 00 00