Contactgegevens

Bezoekadres hoofdkantoor:

Pieter Zeemanstraat 9
8606 JG SNEEK

T: 0515 - 42 99 99
E: info@frisobouwgroep.nl

Postadres:

Postbus 49
8600 AA SNEEK

Servicenummer:
24/7 bereikbaar

T: 088 - 429 00 00

Contact
Ouder- en kindcentrum Wilhelmina Ziekenhuis Assen
Project Ouder- en kindcentrum Wilhelmina Ziekenhuis Assen
Partners Leeuwenkamp Architecten
Sector
zorg
Opdrachtgever Wilhelmina Ziekenhuis Assen
Contractvorm
bouwteam
Contactpersoon Marja Leeuwis
zorg

Ouder- en kindcentrum Wilhelmina Ziekenhuis Assen

In opdracht van Wilhelmina Ziekenhuis Assen is Bouwborg in juni 2019 gestart met de renovatie van het Ouder Kind Centrum met 4 versloskamers. Deze ingrijpende renovatie is in een going concern uitgevoerd waarbij het veilig gebruik van een deel patiëntenkamers en de drie bestaande verloskamers gegarandeerd werd. Friso heeft op basis van weeknummers de kamer beschikbaarheid voor de afdeling in kaart gebracht. Deze informatie was van belang voor het beddenschuifplan binnen het WZA.

Europaweg-Zuid 1, Assen

Nieuwe uitstraling

In de eerste fase zijn op de begane grond in de drie bestaande patiënten kamers en drie kantoren vier nieuwe verloskamers gerealiseerd. In de tweede fase zijn 12 patiënten kamers gerenoveerd op de begane grond en op de verdieping. De kamers op de verdieping zijn met een koste interval achter de kamers op de verdieping gestart. Hierdoor was het mogelijk het maximaal aantal bestaande patiënten kamers in gebruik te houden en toch voldoende tijd te hebben voor het aanpassen van de installatie voor de nieuwe sanitaire ruimten. Tijdens de verbouwing zijn er luchtdichte en brandwerende schotten geplaatst om de overlast voor de patiënten en de gebruikers te beperken. De afdeling had de beschikking over een noodknop met zwaailamp voor als een bevalling te zwaar was of als een patiënt en zijn verzorger te gevoelig was voor geluid. Deze afspraken zijn in goed overleg met de afdeling, de Bouwpartners en de directievoerder gemaakt.  Fase één en twee zijn in december 2019 opgeleverd

In fase drie en vier  zijn de begane grond en de verdieping intern gekoppeld met een grote vide met een royale trap Hiervoor is een zware staalconstructie aangebracht. Om de impact voor de gebruikers en bezoekers van het zaag en sloopwerk in de verdiepingsvloer te beperken zijn deze werkzaamheden in nauw overleg met de afdeling verplaatst naar een zaterdag

De totale verbouw van de afdeling ‘Kindergeneeskunde’ en ‘Verloskunde’ in vier fasen is afgerond in oktober 2020. Het is nu één afdeling geworden, waarbij er vier ruime verloskamers, waarvan twee met een bevalbad, gecreëerd zijn. De eenpersoonskamers met eigen sanitair zorgen voor privacy van de pas bevallen vrouw en voor haar partner. De kinderafdeling heeft ook eenpersoonskamers met eigen sanitair gekregen.

Deze ingrijpende renovatie is door Friso uitgevoerd in bouwteamverband waarbij de coördinatie verantwoordelijkheid bij Friso lag, Engie heeft als nevenaannemer de installatietechnische werkzaamheden uitgevoerd. De afdeling is door Friso turn-key opgeleverd met vloer en wand afwerking inclusief de vaste inrichting van balies en pantry’s

Friso is een graag geziene gast in het Wilhelmina ziekenhuis. Eerder realiseerde zij al het nieuwe Dialyse Centrum, De nieuwe IC afdeling en de verbouwing van de spoedeisende hulp.