Contactgegevens

Bezoekadres hoofdkantoor:

Pieter Zeemanstraat 9
8606 JG SNEEK

T: 0515 - 42 99 99
E: info@frisobouwgroep.nl

Postadres:

Postbus 49
8600 AA SNEEK

Servicenummer:
24/7 bereikbaar

T: 088 - 429 00 00

Contact
Expertisecentrum Medische Specialistische Ouderenzorg Heerenveen
Project Expertisecentrum Medische Specialistische Ouderenzorg Heerenveen
Partners Van Manen & Zwart architecten
Sector
werkenzorg
Opdrachtgever Ziekenhuis Tjongerschans
Contractvorm
traditioneel
Contactpersoon John uit oude Groeneveld (projectleider)
werkenzorg

Expertisecentrum Medische Specialistische Ouderenzorg Heerenveen

In opdracht van ziekenhuis De Tjongerschans in Heerenveen heeft Aannemingsmaatschappij Friso de nieuwbouw van het expertisecentrum ‘Medische Specialistische Ouderenzorg’ op het terrein van ziekenhuis Tjongerschans gerealiseerd. In 2014 leverde Friso ook de ver-/nieuwbouw van het spoedplein op.

Thialfweg 44, Heerenveen
Hoogste punt

Hoogste punt

n.v.t.
BVO

BVO

4.820 m²
Bouwperiode

Bouwperiode

2018

Samenwerking rode draad Expertisecentrum Heerenveen

Uit: Friso Nijs - zomer 2019

Tjongerschans en Meriant hebben samen Expertisecentrum De Linde opgericht. Een uniek zorgconcept. Engelien Bosma, projectleider van Tjongerschans en Meriant-projectleider Hendrik van der Veen vertellen over de realisatie.

Een uniek concept

Een uniek concept; klinische geriatrie en revalidatie zo dicht bij elkaar. “In de samenwerking is het uniek dat je zo dicht bij elkaar zit. Zo ontstaat er een vloeiende lijn. Patiënten die bijvoorbeeld geopereerd zijn aan hun heup of een hersenbloeding hebben gehad, kunnen direct vanuit het ziekenhuis doorstromen naar het revalidatiecentrum. Het doel is vervolgens dat ze herstellen en/of de dagelijkse activiteiten zo onder de knie krijgen dat ze zich thuis weer zelfstandig kunnen redden,” vertelt Engelien Bosma van ziekenhuis Tjongerschans. De overdracht van patiënten is ‘warm’: “De verpleegkundige van Meriant komt de patiënt ophalen van de verpleegafdeling van het ziekenhuis. Daar vindt mondelinge overdracht plaats. Ook tussen de artsen is er veel overleg. We zijn nu ook bezig om te kijken of het mogelijk is dat bijvoorbeeld de fysiotherapeut die in het ziekenhuis aan de patiënt gelinkt wordt, ook mee kan als de patiënt naar het expertisecentrum gaat. Zo zijn er nog minder wisselingen. Door op één locatie deze gecombineerde zorg aan te bieden vallen geografi sche drempels weg en kunnen we ons manier van werken beter op elkaar afstemmen.”

Healing environment


Niet alleen de samenwerking, maar ook de inrichting van het gebouw is bijzonder. In het ontwerp van Van Manen en Zwart is uitgegaan van een ‘healing environment’. “De ramen zijn hoog, zodat er veel licht binnenkomt. Dat zet mensen aan tot bewegen. Ook zijn we uitgegaan van het principe ‘zien bewegen doet bewegen’. Die gezonde omgeving is gecombineerd met een luxe hoteluitstraling. In de praktijk blijkt ook dat het echt werkt, mensen bewegen meer. En zowel patiënten als zorgmedewerkers zijn heel blij met het eindresultaat.”

Kwetsbare patiënten


Al in de voorbereidingen van de nieuwbouw is het zorgpersoneel nauw bij de plannen betrokken. Engelien Bosma: “Mijn rol was om een linking pin te zijn tussen alle betrokken partijen, dus het zorgpersoneel, het bouwteam en de vele werk- en projectgroepen. We hebben te maken met een groep oudere, vaak kwetsbare patiënten, daar moest tijdens de ontwerpfase al rekening mee gehouden worden. Zo werken we veel met contrasten omdat de oudere patiënten vaak slechter zien. Zo zitten er een zwarte wc-brillen op de witte toiletten. In het gebouw zijn, om valgevaar te voorkomen, geen drempels en elke afdeling heeft een grote afbeelding op de muur, zodat de patiënten zich makkelijker kunnen oriënteren.” Ook op het gebied van domotica zijn vooruitstrevende toepassingen aangebracht. “In de muren en onder de bedden zitten sensoren. Deze zijn verbonden met de iPads van de  zorgmedewerkers. Is een patiënt onrustig of valt hij, dan volgt er gelijk een melding naar de iPad en kan actie ondernomen worden.”

Netwerkzorg in de regio


Het expertisecentrum vormt een meerwaarde in de samenwerking met de regionale zorgpartners. “De zorg rondom kwetsbare ouderen willen we nog beter georganiseerd hebben. De juiste zorg op de juiste plek en door de  juiste zorgverlener. Door beter samen te werken kunnen we ervoor zorgen dat er voldoende plek is, voor iedereen, ook in acute situaties. Zo bouwen we aan een optimaal zorgnetwerk in onze regio,” besluit Engelien Bosma haar verhaal.

Samenspel met opdrachtgever


Namens Meriant is Hendrik van der Veen projectleider geweest. Het was het eerste project van Hendrik in zijn nieuwe baan en zijn eerste zorgproject. “Op 1 januari 2018 begon ik met mijn nieuwe baan en diezelfde week werd de eerste paal geslagen. Tijdens de feestelijke bijeenkomst kwam ik jullie hoofduitvoerder Sietse Veenstra tegen. Wat een toeval! Sietse en ik hadden namelijk eerder samengewerkt aan een bouwproject voor mijn vorige werkgever.” Die ervaring bleek tijdens de bouw van het expertisecentrum absoluut een voordeel: “Het wederzijdse vertrouwen was er direct, aftasten was niet meer nodig. De open communicatie zorgde ervoor dat we gelijk slagen konden maken.”

Eén bestek is beter


Toch ging niet alles van een leien dakje. Doordat er een apart bestek voor het bouwkundige en installatiedeel was, zijn de badkamers minder mooi geworden. Dat zou Van der Veen de volgende keer liever anders doen: Tegenwoordig besteden we projecten van deze omvang alleen nog aan als UAV-gc. Dan is er maar één bestek en worden veel problemen in het voortraject al getackeld. Door integraal te werken en in een vroeg stadium beter af te stemmen, verlopen projecten dan ook sneller. Nu moesten die beslissingen tijdens de bouw genomen worden.”


Flexibele houding

De samenwerking met Friso, maar ook tussen Friso en de rest van het projectteam verliep goed volgens Van der Veen: “Bouwkundig zijn er geen noemenswaardige problemen geweest. Was er al iets dat beter kon, dan werd er direct gezocht naar een oplossing. Die flexibele houding van Friso heeft ervoor gezorgd dat er volgens planning opgeleverd kon worden.” De oplevering kwam nog even in gevaar toen zich, door een technisch mankement, een grote calamiteit voordeed. “Een week voor de inhuizing zaten we ineens zonder stroom. Dat was wel even zweten en snel schakelen. Maar het is gelukt! Op dat moment merk je wat de kracht van samenwerken is. Succesvol samenwerken is sowieso de rode draad geweest van dit project.”

Betrokken partijen: