Contactgegevens

Bezoekadres hoofdkantoor:

Pieter Zeemanstraat 9
8606 JG SNEEK

T: 0515 - 42 99 99
E: info@frisobouwgroep.nl

Postadres:

Postbus 49
8600 AA SNEEK

Servicenummer:
24/7 bereikbaar

T: 088 - 429 00 00

Contact
Energie Kenniscentrum Leeuwarden utiliteitsbouw
Project Energie Kenniscentrum Leeuwarden utiliteitsbouw
Partners AchterboschZantman Architecten
Sector
werken
Opdrachtgever Oosterhof Holman en Ekwadraat
Contractvorm
bouwteam
Contactpersoon Klaas Dijkstra
werken

Energie Kenniscentrum Leeuwarden utiliteitsbouw

Op de voormalige stortplaats de Schenkenschans in Leeuwarden is het Energie Kenniscentrum Leeuwarden gebouwd. Aannemingsmaatschappij Friso heeft dit unieke en circulair project, naar een ontwerp van AchterboschZantman, gerealiseerd. Het kenniscentrum is het hoofdkwartier van Ekwadraat en het kantoor van Oosterhof Holman. Daarnaast is er ruimte voor kennisinstellingen en startups, die doorontwikkeld kunnen worden tot grownups. Het is de plek waar alle kennis op het gebied van energie samenkomt en synergie ontstaat tussen diverse partijen.

Ynduksjewei 4, Leeuwarden
Hoogste punt

Hoogste punt

n.v.t.
BVO

BVO

1.888 m2
Bouwperiode

Bouwperiode

2019

Energiecampus Leeuwarden

Energiecampus Leeuwarden is hét corporate campusterrein binnen de gemeente Leeuwarden dat groene energie levert voor eigen gebruik en de stad Leeuwarden. Ook is het dé locatie voor kennisdeling in experimenten of productie en worden er nieuwe technologieën ontworpen, gemaakt, geëtaleerd en vermarkt.

Circulair bouwen als norm

Circulair bouwen is het nieuwe duurzame ondernemen, waarbij producten en grondstoffen telkens worden hergebruikt en afval en vernietiging wordt geminimaliseerd. Bij Energiecampus Leeuwarden is dit onder meer vertaald naar de aanleg van circulaire infrastructuur en een circulair gebouwd kenniscentrum.

Nederland circulair in 2050

"Nederland circulair in 2050" is de ambitie van staatssecretaris Dijksma van Infrastructuur en Milieu. In het Rijksbrede programma Circulaire Economie heeft het kabinet de ambitie opgenomen om samen met maatschappelijke partners in 2030 een (tussen)doelstelling te realiseren van 50% minder gebruik van primaire grondstoffen. Ook vanuit Circulair Friesland wordt geanticipeerd op deze nieuwe economie. Om een bijdrage te leveren aan deze doelstellingen én vanuit de duurzaamheidsgedachte van de initiatiefnemers zelf, was circulair bouwen ook de norm bij de ontwikkelingen op de Energiecampus Leeuwarden. Er zijn bijvoorbeeld pallets als wanden gebruikt.

Circulaire infrastructuur

De voormalige provinciale weg N31 Marsum-Deinum, die was gelegen op enkele kilometers van de Energiecampus Leeuwarden, is verwijderd en herverkaveld. In het gebied worden natuurlijke en recreatieve waarden toegevoegd, ter compensatie van de nieuw aangelegde N31. De 1,6 km lange weg wordt hergebruikt als nieuwe toegangsweg en fietspaden op het campusterrein. Dit betekent circulair hergebruik van alle materialen. Dit project is een samenwerking van Oosterhof Holman en Leeuwarden Vrij-Baan.

Samenwerking met scholen

ROC Friese Poort is samenwerkingspartner van het project en geeft hiermee studenten de kans om kennis te maken met nieuwe technieken. Zo denken studenten mee met de bouw van het circulaire kenniscentrum en wordt nagedacht hoe dit innovatieve gebouw beveiligd moet worden. Tijdens Culturele Hoofdstad 2018 worden van juli t/m oktober de activiteiten op de Schenkenschans gelanceerd door de Energie Expo.

Prijzen

Het Energie Kenniscentrum won diverse prijzen:

Publicaties:

Kijk voor meer informatie over Energiecampus Leeuwarden op www.energiecampusleeuwarden.nl. Bekijk hier de publicatie van zekerzink.nl

Nieuwsberichten

Energie Kenniscentrum wint Vredeman de Vriesprijs 2020