Contactgegevens

Bezoekadres hoofdkantoor:

Pieter Zeemanstraat 9
8606 JG SNEEK

T: 0515 - 42 99 99
E: info@frisobouwgroep.nl

Postadres:

Postbus 49
8600 AA SNEEK

Servicenummer:
24/7 bereikbaar

T: 088 - 429 00 00

Contact
De Korenbeurs Groningen onderhoud en herstel
Project De Korenbeurs Groningen onderhoud en herstel
Partners Zie betrokken partijen
Sector
werken
Opdrachtgever Bun Vastgoed B.V.
Contractvorm
bouwteam
Contactpersoon Hendri Pannekoek
werken

De Korenbeurs Groningen onderhoud en herstel

In opdracht van Bun Vastgoed BV heeft Jurriëns Noord de tweede fase van het groot onderhoud aan de Korenbeurs in Groningen gerealiseerd. De werkzaamheden zijn een vervolg op de onderhoud- en herstelwerkzaamheden die Jurriëns Noord in 2020 aan het opvallende gebouw aan de westzijde van de Vismarkt in Groningen uitvoerde.

Vismarkt, Groningen

De graanbeurs van het Noorden

Het gebouw, dat zich bevindt aan de westzijde van de Vismarkt in Groningen, werd tussen 1862 en 1865 onder architectuur van de Groningse stadsbouwmeester J.G. van Beusecom gebouwd en heeft tot de jaren 80 dienst gedaan als graanbeurs.Daarna heeft het gebouw verschillende functies gehad. Sinds het jaar 2000 is in het gebouw een supermarkt gevestigd. Het unieke aan dit gebouw is, dat achter de neoclassicistische gevel een beurs-/markthal is opgetrokken uit gietijzeren kolommen en ornamenten en er, voor die tijd, veel glas is toegepast voor de lichttoetreding. In en op de gevel zijn drie beelden van klassieke goden geplaatst die de betekenis van de handel, zeevaart en landbouw voor de stad Groningen symboliseren.

Michielverbeek, CC BY-SA 3.0, via Wikimedia Commons

Het groot onderhoud aan De Korenbeurs is in twee fasen opgedeeld. Fase I is in 2020 afgerond. In 2022 is er gestart met fase II.

Restaureren met oog en gevoel voor de historische waardes

De werkzaamheden van fase I bestonden voornamelijk uit groot onderhoud aan het casco van het gebouw. Hieronder vielen onder andere het schoonmaken en het repareren van de drie beelden (Neptunus, Ceres en Mercurius). Daarnaast zijn er herstelwerkzaamheden uitgevoerd aan onder andere het natuursteen in de gevel, het stucwerk, het metsel- en voegwerk, de zinken goten en het glas- en schilderwerk. Ook zijn diverse kozijnen en deuren hersteld en is het houtrot aangepakt.

Studie naar kleurhistorie

Extern is een onderzoek uitgevoerd naar de kleurhistorie van het pand. Hieruit is gebleken dat het gebouw oorspronkelijk een andere kleurstelling heeft gehad, met name het fronton aan de voorgevel en het lijstwerk rondom het hoofdgebouw. Het kleur historisch onderzoek is uitgevoerd door de specialisten van Veldman en Veltman. Laag voor laag zijn de kleuren van vroeger blootgelegd om er zo achter te komen wat de oorspronkelijke kleurstelling van het gebouw is geweest. Op basis van de ondervindingen heeft het gebouw een nieuwe kleurstelling gekregen.

Fase II: Onderhoud beelden Mercurius, Ceres en Neptunus

Onderdeel van fase II van het groot onderhoud is de schoonmaak en herstel aan de drie zinken beelden. Ceres (godin van de landbouw) en Neptunus (god van het water) worden op locatie hersteld. Mercurius (god van de handel) is met veel zorg van het dak gehaald. De herstelwerkzaamheden aan deze beelden worden uitgevoerd door Idefix, een zinkrestaurateur uit Groningen. De beelden worden met veel zorg schoongemaakt en waar nodig hersteld. Zo worden de missende onderdelen gegoten en aan de beelden aangebracht. Vervolgens worden de beelden in een nader te bepalen kleur geschilderd door restauratieschilders. Voor de kleurstelling is er een grondig onderzoek uitgevoerd door de RCE (Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed). In overleg met de RCE, de monumentenambtenaar van de gemeente Groningen, Sax Architecten, Jurriëns Noord en uiteraard de opdrachtgever wordt de kleur bepaald.

C messier, CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons

Herstel sokkel en duivenwering

Voordat Mercurius wordt teruggeplaatst, wordt de sokkel op het dak hersteld en het lood- en zinkwerk van de sokkel van Mercurius vervangen. Voor de beelden die in de nissen staan (Ceres en Neptunus) wordt duivenwering aangebracht. Ook op de dakgootrand en op de onderdorpels van de ramen van het hoofdgebouw wordt wering aangebracht voor de vogels.

Schilderwerk lantaarn

De stalen kozijnen, ramen, kolommen en goten van de lantaarn (dit is de glazen kap op het achterdak) worden grondig gereinigd en de gebroken ruitjes worden vervangen. De stopverfranden worden hersteld waarna de stalen ramen, inclusief het kitwerk tussen het glas en de stopverfranden en de houten dakgoten, geschilderd worden. Daarnaast worden de bestaande hemelwaterafvoeren van pvc vervangen door zinken. Dit wordt op de oorspronkelijke, ambachtelijke manier aangebracht.

C messier, CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons

Betrokken partijen:

Nieuwsberichten

Onderhoud- en herstelwerkzaamheden aan De Korenbeurs in Groningen afgerond

Lees meer

Fase II onderhoud- en herstelwerkzaamheden Korenbeurs Groningen van start

Lees meer