Contactgegevens

Bezoekadres hoofdkantoor:

Pieter Zeemanstraat 9
8606 JG SNEEK

T: 0515 - 42 99 99
E: info@frisobouwgroep.nl

Postadres:

Postbus 49
8600 AA SNEEK

Servicenummer:
24/7 bereikbaar

T: 088 - 429 00 00

Contact
terug

Fase II onderhoud- en herstelwerkzaamheden Korenbeurs Groningen van start

09 mei 2022

Fase II onderhoud- en herstelwerkzaamheden Korenbeurs Groningen van start

In opdracht van BUN Vastgoed B.V. is Jurriëns Noord gestart met de tweede fase van het groot onderhoud aan de Korenbeurs in Groningen. De werkzaamheden zijn een vervolg op de onderhoud- en herstelwerkzaamheden die Jurriëns Noord in 2020 aan het opvallende gebouw aan de westzijde van de Vismarkt in Groningen uitvoerde. De werkzaamheden zijn vorige maand opgestart.

Michielverbeek, CC BY-SA 3.0, via Wikimedia Commons

Onderhoud beelden Mercurius, Ceres en Neptunus

Het gebouw stamt uit 1865 en heeft vroeger dienstgedaan als graanbeurs. In en op de neoclassicistische gevel zijn drie beelden van klassieke goden geplaatst die de betekenis van de handel, zeevaart en landbouw voor de stad Groningen symboliseren. De zinken beelden zijn toe aan onderhoud. Ceres (godin van de landbouw) en Neptunus (god van het water) worden op locatie hersteld. Mercurius (god van de handel) is met veel zorg van het dak gehaald. De herstelwerkzaamheden aan deze beelden worden uitgevoerd door Idefix, een zinkrestaurateur uit Groningen. De beelden worden met veel zorg schoongemaakt en waar nodig hersteld. Zo worden de missende onderdelen gegoten en aan de beelden aangebracht. Vervolgens worden de beelden in een nader te bepalen kleur geschilderd door restauratieschilders. Voor de kleurstelling is er een grondig onderzoek uitgevoerd door de RCE (Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed). In overleg met de RCE, de monumentenambtenaar van de gemeente Groningen, Sax Architecten, Jurriëns Noord en uiteraard de opdrachtgever wordt de kleur bepaald.

C messier, CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons


Herstel sokkel en duivenwering

Voordat Mercurius wordt teruggeplaatst, wordt de sokkel op het dak hersteld en het lood- en zinkwerk van de sokkel van Mercurius vervangen. Voor de beelden die in de nissen staan (Ceres en Neptunus) wordt duivenwering aangebracht. Ook op de dakgootrand en op de onderdorpels van de ramen van het hoofdgebouw wordt wering aangebracht voor de vogels.

Schilderwerk lantaarn

De stalen kozijnen, ramen, kolommen en goten van de lantaarn (dit is de glazen kap op het achterdak) worden grondig gereinigd en de gebroken ruitjes worden vervangen. De stopverfranden worden hersteld waarna de stalen ramen, inclusief het kitwerk tussen het glas en de stopverfranden en de houten dakgoten, geschilderd worden. Daarnaast worden de bestaande hemelwaterafvoeren van pvc vervangen door zinken. Dit wordt op de oorspronkelijke, ambachtelijke manier aangebracht.

→ Nieuwsgierig naar de werkzaamheden die Jurriëns Noord eerder uitvoerde? Ga naar onderhoud en herstel De Korenbeurs Groningen

C messier, CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons