Contactgegevens

Bezoekadres hoofdkantoor:

Pieter Zeemanstraat 9
8606 JG SNEEK

T: 0515 - 42 99 99
E: info@frisobouwgroep.nl

Postadres:

Postbus 49
8600 AA SNEEK

Servicenummer:
24/7 bereikbaar

T: 088 - 429 00 00

Contact
Cultuur Historisch Centrum De Tiid Bolsward
Project Cultuur Historisch Centrum De Tiid Bolsward
Partners Adema Architecten Dokkum, Pranger Rosier Installaties
Sector
werkenrecreërenkunst en cultuur
Opdrachtgever Gemeente Súdwest Fryslân
Contractvorm
traditioneel
Contactpersoon Douwe Offringa
werkenrecreërenkunst en cultuur

Cultuur Historisch Centrum De Tiid Bolsward

In opdracht van de gemeente Súdwest-Fryslân realiseren Jurriëns Noord en Aannemingsmaatschappij Friso, beide onderdeel van Friso Bouwgroep uit Sneek, de restauratie, verbouw en nieuwbouw van het voormalig stadhuis in Bolsward. De gemeente Súdwest-Fryslân heeft ervoor gekozen om vanaf 2018 alle gemeentelijke diensten onder te brengen in één centraal gemeentehuis in Sneek. Daarmee kwam het oude stadhuis in Bolsward vrij. Het voormalige stadhuis wordt nu verbouwd tot Cultuur Historisch Centrum ‘De Tiid’.

Jongemastraat 2, Bolsward
Hoogste punt

Hoogste punt

19-03-2020
BVO

BVO

onbekend
Bouwperiode

Bouwperiode

2019 - heden

Restauratie, verbouw en nieuwbouw van het voormalig stadhuis in Bolsward

Geschiedenis zichtbaar en voelbaar

“Met de realisatie van Cultuur Historisch Centrum ‘de Tiid’ wordt de geschiedenis van het gebied weer zichtbaar en voelbaar gemaakt”, zegt burgemeester De Vries. “Samen met de bibliotheek, de nieuwe museale tentoonstellingen, het gemeentelijk archief, een horecagelegenheid, een auditorium en een loket van de gemeente wordt dit een prachtige plek.” Het voormalige stadhuis (van ruim 2400 vierkante meter) en de nieuwe ruimtes (van vergelijkbare grootte) worden met elkaar verbonden door een publieksruimte, waarvan een deel de vorm van een atrium krijgt. In de Nieuwe Waag komt een auditorium, met ruimte voor zo’n honderd mensen. Deze zaal moet ook in de avonduren een ontmoetingsplek worden, bijvoorbeeld door het organiseren van lezingen, themabijeenkomsten, tentoonstellingen, educatieve programma’s en andere culturele activiteiten.

Kolfje naar de hand

De omvangrijke klus is een kolfje naar de hand van Jurriëns Noord, al meer dan veertig jaar toonaangevend in Noord-Nederland op het gebied van restauratie. “We zijn gespecialiseerd in het werken op binnenstedelijke en lastig te bereiken locaties”, zegt vestigingsdirecteur Douwe Offringa van Jurriëns Noord. Zo restaureerde het bedrijf Hotel Post Plaza aan de Tweebaksmarkt in Leeuwarden en is het nu in het centrum van de Friese hoofdstad bezig met de herbestemming van een voormalige school tot hotel bij het Stadhouderlijk Hof.

Kwaliteitsbehoud

Samen met Adema Architecten uit Dokkum is nagedacht over het kwaliteitsbehoud van de monumentale uitstraling van het stadhuis. Het ontwerp van de nieuwbouw verwijst naar de historische omgeving waarin het stadhuis al ruim 400 jaar staat. “Zo krijgen de nieuwe gebouwen trapgevels en worden de gemetselde gevels zorgvuldig gedetailleerd uitgevoerd”, vertelt Offringa. “Ook zal ‘De Tiid’ door Pranger Rosier Installaties worden voorzien van een warmtepomp en wordt het dak van de nieuwbouw gebruikt voor het plaatsen van 66 zonnepanelen.”

Trillingvrij heien

Al meteen na het pinksterweekeinde wordt begonnen met het eerste restauratiewerk. Na de bouwvak is de start van de nieuwbouw. Voor de fundering worden zogeheten grond-verdringende palen gebruikt. Dankzij deze trillingvrije heimethode blijft de overlast beperkt.

Opening 2021

Naar verwachting wordt het gehele project dit jaar opgeleverd. De ingebruikname van ‘De Tiid’ vindt begin 2021 plaats. Het leeuwendeel van de kosten – ruim 8,5 miljoen euro – komt voor rekening van de gemeente Súdwest-Fryslân. De provincie Fryslân draagt 3 miljoen euro bij. Ook vier Bolswarder stichtingen – de stichting Sint Anthony Gasthuis, de Hendrick Nannes en Catrijn Epes-stichting, de stichting Het Weeshuis en het Fonds Stichting Bolsward-Dronrijp 1993 – betalen mee (samen 1,25 miljoen euro). De Rabobank Zuidwest Friesland draagt 100.000 euro bij.

Bouwflitsen:

Download hieronder de bouwflitsen van het project. Op de hoogte blijven? Meld je aan voor de nieuwsbrief door een mail te sturen naar: detiidbolsward@frisobouwgroep.nl

Uit: Friso Nijs zomer 2019

Bouw Cultuur Historisch Centrum 'De Tiid' gestart

De gemeente Súdwest-Fryslân heeft ervoor gekozen alle gemeentelijke diensten onder te brengen in één centraal gemeentehuis in Sneek. Daarmee kwam het oude stadhuis in Bolsward vrij. Onlangs is Jurriëns Noord, samen met Aannemingsmaatschappij Friso, gestart met de verbouw, renovatie en restauratie van dit monumentale pand tot cultuurhistorisch centrum ‘De Tiid’.

Geschiedenis voelbaar

“Met de realisatie van cultuur historisch centrum ‘De Tiid’ wordt de geschiedenis van het gebied weer zichtbaar en voelbaar gemaakt”, zegt burgemeester Jannewietske De Vries. “Samen met de bibliotheek, de drie bestaande musea die opgaan in een nieuw museum, het gemeentelijk archief, een horecagelegenheid, een auditorium en een loket van de gemeente, wordt dit een prachtige plek.”

Ontmoetingsplek

Het voormalige stadhuis van ruim 2.400 m² en de nieuwe ruimtes worden met elkaar verbonden door een publieksruimte, waarvan een deel de vorm van een atrium krijgt. In de Nieuwe Waag komt een auditorium met ruimte voor zo’n honderd mensen. In de avonduren wordt deze zaal gebruikt als ontmoetingsplek. Zo kunnen er lezingen, themabijeenkomsten, tentoonstellingen en andere culturele activiteiten georganiseerd worden.

Binnenstedelijk restaureren

De omvangrijke klus, midden in Bolsward, is een kolfje naar de hand van Jurriëns Noord, al meer dan veertig jaar toonaangevend in Noord-Nederland op het gebied van restauratie. “We zijn gespecialiseerd in het werken op binnenstedelijke en lastig te bereiken locaties”, zegt vestigingsdirecteur Douwe Offringa van Jurriëns Noord. “Om de overlast voor omwonenden zoveel mogelijk te beperken hebben we een informatieavond georganiseerd. Daarbij zijn zaken als planning en logistiek aan de orde gekomen. Ook hebben we bewust gekozen voor een trillingsvrije heimethode.”

Historische uitstraling

Samen met Adema Architecten uit Dokkum is nagedacht over het kwaliteitsbehoud van de monumentale uitstraling van het stadhuis. Het ontwerp van de nieuwbouw verwijst naar de historische omgeving waarin het stadhuis al ruim 400 jaar staat. “Zo krijgen de nieuwe gebouwen trapgevels en worden de gemetselde gevels zorgvuldig gedetailleerd uitgevoerd”, vertelt Offringa. “Ook zal ‘De Tiid’ door Pranger Rosier Installaties worden voorzien van een warmtepomp en wordt het dak van de nieuwbouw gebruikt voor het plaatsen van 66 zonnepanelen.”

Nieuwsberichten

Cultuur Historisch Centrum de Tiid bijna klaar

Lees meer