Contactgegevens

Bezoekadres hoofdkantoor:

Pieter Zeemanstraat 9
8606 JG SNEEK

T: 0515 - 42 99 99
E: info@frisobouwgroep.nl

Postadres:

Postbus 49
8600 AA SNEEK

Servicenummer:
24/7 bereikbaar

T: 088 - 429 00 00

Contact
62 woningen Lichtenvoorde groot onderhoud
Project 62 woningen Lichtenvoorde groot onderhoud
Partners Zie betrokken partijen
Sector
wonen
Opdrachtgever ProWonen
Contractvorm
traditioneel
Contactpersoon Herbert Reerink
wonen

62 woningen Lichtenvoorde groot onderhoud

In opdracht van ProWonen heeft Friso Oost (onderdeel van Friso Bouwgroep) groot onderhoud uitgevoerd aan 62 woningen in Lichtenvoorde. Er zijn verschillende grote onderhoudswerkzaamheden verricht waarbij het accent lag op het verduurzamen en het energiezuinig(er) maken van de woningen.

Staringstraat en Heckinkstraat, Lichtenvoorde

Een comfortabel thuis

Aan de daken van de woningen zijn renovatiewerkzaamheden uitgevoerd. Zo zijn de bestaande betonnen dakpannen vervangen door nieuwe. Om de woningen energiezuinig(er) te maken zijn er nieuwe geïsoleerde dakplaten en dakramen aangebracht. Er is voor extra wooncomfort gezorgd door de bestaande spouwmuurisolatie bij te vullen. Daarnaast is de onderzijde van de begane grondvloer geïsoleerd. Ook hebben de woningen mechanische ventilatie, zodat er continue frisse lucht wordt aangevoerd. Een aantal woningen is voorzien van een complete cv-installatie met combiketel. Verouderde cv-ketels zijn vervangen. Tot slot zijn er in de gevels voorzieningen voor huismussen, gierzwaluwen en vleermuizen aangebracht.

Onderhoudswerkzaamheden in tijden van corona

De onderhouds- en verduurzamingswerkzaamheden zijn in coronatijd uitgevoerd terwijl de bewoners in de woning aanwezig waren. Dit betekende niet alleen dat het belangrijk was om goed te blijven communiceren met de bewoners en te werken volgens planning, het betekende ook dat er gewerkt moet worden volgens de coronamaatregelen. Dit hield onder andere in dat de bewoners iedere dag gevraagd werd of er personen in de woning aanwezig waren met gezondheidsklachten. Ook moest er rekening gehouden worden met dat er nooit te veel mensen in één ruimte aanwezig waren en werden de werkzaamheden allemaal op gepaste afstand uitgevoerd. Er was ook extra aandacht voor hygiëne. Zo werden de deurklinken iedere dag gedesinfecteerd.Het project is voorspoedig en volgens planning verlopen. Door extreem winterweer en de sneeuwval is het project is hierdoor maar zes dagen uitgelopen.

Betrokken partijen:

Nieuwsberichten

Groot onderhoud aan 62 woningen Lichtenvoorde afgerond door Friso Oost