Contactgegevens

Bezoekadres hoofdkantoor:

Pieter Zeemanstraat 9
8606 JG SNEEK

T: 0515 - 42 99 99
E: info@frisobouwgroep.nl

Postadres:

Postbus 49
8600 AA SNEEK

Servicenummer:
24/7 bereikbaar

T: 088 - 429 00 00

Contact
51 woningen Losser verduurzaming en groot onderhoud
Project 51 woningen Losser verduurzaming en groot onderhoud
Partners Reimarkt Enschede
Sector
wonen
Opdrachtgever Woningcorporatie Domijn
Contractvorm
bouwteam
Contactpersoon Herbert Reerink (projectleider)
wonen

51 woningen Losser verduurzaming en groot onderhoud

In opdracht van woningcorporatie Domijn realiseerde Friso Oost, onze vestiging in Eibergen, de complexmatige aanpak van 51 woningen in Losser. De woningen werdeb verduurzaamd en er is groot onderhoud verricht. Het project is in mei 2022 opgestart en net voor de bouwvak opgeleverd.

Kloppenstraat, Losser

Uitvoering in tijden van corona

De onderhouds- en verduurzamingswerkzaamheden worden in corona-tijd uitgevoerd terwijl de bewoners in de woning aanwezig zijn. Dit betekent niet alleen dat het belangrijk is om goed te blijven communiceren met de bewoners en te werken volgens planning, het betekent ook dat er gewerkt moet worden volgens het coronabeleid. Dit houdt o.a. in dat de bewoners iedere dag gevraagd wordt of er personen in de woning aanwezig zijn met gezondheidsklachten, zijn er nooit te veel mensen in één ruimte aanwezig en worden de werkzaamheden allemaal op gepaste afstand en volgens de coronamaatregelen uitgevoerd. Ook is er extra aandacht voor hygiëne. Zo worden de deurklinken iedere dag gedesinfecteerd. In samenwerking met Reimarkt Enschede wordt er extra aandacht gegeven aan de communicatie met de huurders, de huurderstevredenheid en het handhaven van het coronabeleid.

Zelf aangebrachte voorzieningen

Naast de bewoonbare situatie zijn er veel woningen met een zelf aangebrachte voorziening (ZAV). Deze ZAV’s zorgen voor veel verscheidenheid in de woningen, waardoor de uitvoering van de werkzaamheden per woning verschilt. Gezien de krappe planning is goede afstemming met de betrokken partijen daardoor van belang.

Betrokken partijen:

Het project wordt in bouwteam uitgevoerd met onderstaande betrokken partijen:

Nieuwsberichten

Verduurzaming en groot onderhoud los in Losser

Gerelateerde projecten