Contactgegevens

Bezoekadres hoofdkantoor:

Pieter Zeemanstraat 9
8606 JG SNEEK

T: 0515 - 42 99 99
E: info@frisobouwgroep.nl

Postadres:

Postbus 49
8600 AA SNEEK

Servicenummer:
24/7 bereikbaar

T: 088 - 429 00 00

Contact
380 kV filterstation Vierverlaten Eemshaven
Project 380 kV filterstation Vierverlaten Eemshaven
Partners SPIE installaties, Dura Vermeer
Sector
industriebouw
Opdrachtgever TenneT TSO B.V.
Contractvorm
traditioneel
Contactpersoon Jan Hogenberg
industriebouw

380 kV filterstation Vierverlaten Eemshaven

In opdracht van TenneT TSO B.V. bouwt Friso Civiel, onderdeel van Friso Bouwgroep een 380 kV station in Vierverlaten, Groningen.

Eemshaven, Groningen

Een nieuwe verbinding vanaf Eemshaven

Op het nieuw te bouwen 380 kV deel van station Vierverlaten wordt de nieuwe 380 kV-verbinding vanaf Eemshaven aangesloten. De nieuwe verbinding is nodig om alle stroom die in het Eemshavengebied en op zee wordt opgewekt naar gebruikers in Nederland te transporteren. Via het nieuwe 380 kV-station wordt de stroom verder getransporteerd door het bestaande 220 kV-hoogspanningsnet.

Zes nieuwe transformatoren voor het omzetten van de stroom

Zes nieuwe transformatoren zetten de stroom om van het spanningsniveau van 380.000 Volt (380 kV) naar 220.000 (22 kV). Het hoogspanningsstation is na de uitbreiding met de 380 kV-deel één van de grotere hoogspanningsstations in Nederland.

SPIE verzorgt voor TenneT de realisatie vanaf bouwrijp maken van het terrein tot in bedrijfstelling van het nieuwe 380 kV hoogspanningsstation. De besturing en beveiliging van het bestaande 220 kV hoogspanningsstation zal hierin worden geïntegreerd. Voor de civiele bouwkundige werkzaamheden werkt SPIE samen met Dura Vermeer en Friso Civiel.

Naar verwachting wordt het 380 Kv station eind 2023 opgeleverd.