Contactgegevens

Bezoekadres hoofdkantoor:

Pieter Zeemanstraat 9
8606 JG SNEEK

T: 0515 - 42 99 99
E: info@frisobouwgroep.nl

Postadres:

Postbus 49
8600 AA SNEEK

Servicenummer:
24/7 bereikbaar

T: 088 - 429 00 00

Contact
Ro Vitens Deventer industriebouw
Project Ro Vitens Deventer industriebouw
Partners Rook Pijpleidingbouw
Sector
industriebouw
Opdrachtgever Vitens Zwolle
Contractvorm
traditioneel
Contactpersoon Roel Ekkels (projectleider)
industriebouw

Ro Vitens Deventer industriebouw

In onderaanneming van Rook Pijpleiding bouw, verzorgd Friso Civiel de realisatie van het RO-gebouw aan de Ceintuurbaan in Deventer. De bouw is in november 2020 gestart en zal naar verwachting begin 2022 worden opgeleverd. Het totaal project wordt in opdracht van Vitens Zwolle uitgevoerd

Ceintuurbaan 399, Deventer

Reverse Osmosis installatie

In het nieuwe RO gebouw realiseert hoofdaannemer Rook Pijpleidingbouw in samenwerking met Stork  de ‘Reverse Osmosis’ (RO) installatie. Een installatie om, ondanks de optredende verzilting, nu en in de toekomst de drinkwaterkwaliteit en -capaciteit van deze productielocatie te borgen.

Productie blijft in werking

Op dezelfde markante locatie worden er werkzaamheden verricht in de bestaande monumentale bedrijfsgebouwen. De oude werkplaats krijgt een nieuwe functie binnen het RO-proces en de gebouwgebonden voorzieningen krijgen een update. Daarnaast verzorgt Friso Civiel de nieuwe terreininrichting inclusief verharding en riolering. De productie van drinkwater op het productiebedrijf van Vitens blijft tijdens de bouwwerkzaamheden in werking.

Betrokken partijen:

Nieuwsberichten

Realisatie RO-gebouw Vitens van start

Lees meer