Contactgegevens

Bezoekadres hoofdkantoor:

Pieter Zeemanstraat 9
8606 JG SNEEK

T: 0515 - 42 99 99
E: info@frisobouwgroep.nl

Postadres:

Postbus 49
8600 AA SNEEK

Servicenummer:
24/7 bereikbaar

T: 088 - 429 00 00

Contact
Restauratie Harsta State Hegebeintum
Project Restauratie Harsta State Hegebeintum
Partners Zie betrokken partijen
Sector
wonen
Opdrachtgever Vereniging Hendrick de Keyser
Contractvorm
traditioneel
Contactpersoon Abe de Boer
wonen

Restauratie Harsta State Hegebeintum

Aannemingsmaatschappij Friso (vestiging Leeuwarden) realiseerde in opdracht van Vereniging Hendrick de Keyser uit Amsterdam, die het pand kocht, de grondige restauratie van het voormalige buitenhuis Harsta State aan de Harstawei bij Hegebeintum (FRL). De state is verduurzaamd en volledig in ere hersteld.

Harstawei 25, Hegebeintum

Een terp met geschiedenis

Grondige restauratie door Friso

In 2018 werd opdrachtgever Hendrick de Keyser Monumenten eigenaar van de State in Hegebeintum. Om de tuin en state te behouden werd het pand door het echtpaar Van Riemsdijk geschonken aan de landelijk opererende monumentenvereniging. Na uitvoerig onderzoek naar het gebouw en de vroegere bewoners en een grondige restauratie door Friso, is de state nu klaar om haar gasten te ontvangen.

Restauratie leerling en vakman

Dat de restauratieklus een kolfje naar de hand van Friso was, beamen ook Leerling-timmerman Jan-Pieter Visser en collega vakman René Rijpstra. Beide zijn in 2021 begonnen aan de klus in Hegebeintum. Het begon allemaal in de oude badkamer, waar zowel de vloer- als de wandtegels uit gehaald moesten. Jan-Pieter: "Ik wie wat te foarsichtich. Mar no't ik de earste fliertegels der út haw, giet it al better. Ik begjin der mear slach fan te krijen." Zijn collega René Rijpstra is in het andere deel van de achterwoning van start gegaan, met een slijptol. "Benammen de antike eksimplaren moastten letter wer brûkt wurde kinne", weet Rijpstra. Eén voor één werden de oude, antieke tegeltjes losgemaakt, als het even kan zonder dat ze stuk gingen.

Archeologisch steunpunt, museum en gastenverblijf

Stichting Terp Hegebeintum stelt de Friese terp al sinds jaar en dag open als archeologisch steunpunt en Romaanse kerk. Vanaf eind oktober dit jaar wordt hier nog een onderdeel aan toegevoegd. Stichting Hendrick de Keyser: “Je kunt straks een deel van het huis bezoeken en bovendien kun je zelfs in de state overnachten. Naast de te bezichtigen salon die voorzien is van uniek houtsnijwerk in Lodewijk XVI-stijl, is de tuin met haar stinzenplanten een absolute must. Dat de kerk en de state onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn, blijkt uit de unieke rijke collectie rouwborden die in de kerk hangen. Ze behoren tot de families die in de loop der eeuwen op Harsta State hebben gewoond.”

Betrokken partijen