Contactgegevens

Bezoekadres hoofdkantoor:

Pieter Zeemanstraat 9
8606 JG SNEEK

T: 0515 - 42 99 99
E: info@frisobouwgroep.nl

Postadres:

Postbus 49
8600 AA SNEEK

Servicenummer:
24/7 bereikbaar

T: 088 - 429 00 00

Contact
Nieuwbouw basisschool Dukdalf Dronten
Project Nieuwbouw basisschool Dukdalf Dronten
Partners BCT architecten
Sector
werkenlerensport
Opdrachtgever Oost Flevoland Woondiensten
Contractvorm
traditioneel
Contactpersoon n.v.t.
werkenlerensport
Beursplein 6, Dronten

Nieuwe school

De huidige huisvesting werd te klein. Daarom werd in opdracht van OFW Woondiensten te Dronten een nieuwe school gerealiseerd. De nieuwe school is voorzien van elf lokalen, een speellokaal en een aantal unitpleinen. Daarnaast zijn in het gebouw vier expansielokalen gerealiseerd voor de opvang van leerlingen in de piekperiode. Deze lokalen zijn na de piekperiode te gebruiken voor andere maatschappelijke functies. Tegelijkertijd is de sportzaal De Beurs uitgebreid met 325 m2.

Ronde gevels en horizontale belijning

BCT architecten heeft de architectuur van de school gebaseerd op de vorm van een dukdalf. Dit uit zich in de zichtbare ronde gevels en de horizontale belijning met brede vensters. Naast de uitstraling van het gebouw is er ook rekening gehouden met de kinderen. De dukdalf groeit namelijk met de kinderen mee. De begane grond heeft kleinere ramen voor de onderbouw. Op de eerste verdieping, voor de middenbouw, worden de ramen iets groter. De ramen bovenin het gebouw hebben de maximale grootte.

De school en sporthal zijn eind september 2012 opgeleverd.