Contactgegevens

Bezoekadres hoofdkantoor:

Pieter Zeemanstraat 9
8606 JG SNEEK

T: 0515 - 42 99 99
E: info@frisobouwgroep.nl

Postadres:

Postbus 49
8600 AA SNEEK

Servicenummer:
24/7 bereikbaar

T: 088 - 429 00 00

Contact
Nieuwbouw Leer- en Ontwikkelcentrum (LOC) Schiermonnikoog
Project Nieuwbouw Leer- en Ontwikkelcentrum (LOC) Schiermonnikoog
Partners 19 het atelier
Sector
leren
Opdrachtgever Gemeente Schiermonnikoog
Contractvorm
traditioneel
Contactpersoon Jan Overwijk
leren

Nieuwbouw Leer- en Ontwikkelcentrum (LOC) Schiermonnikoog

In opdracht van Gemeente Schiermonnikoog is Aannemingsmaatschappij Friso bezig met de bouw van een Leer en- Ontwikkelcentrum (LOC). Het nieuwe schoolgebouw wordt op Schiermonnikoog gebouwd.

F.H. Gasaustraat 22, Schiermonnikoog

Nieuwbouw Leer- en Ontwikkelcentrum (LOC) Schiermonnikoog

Samenwerken vanuit één schoolgebouw

Vanuit de scholen op Schiermonnikoog is de wens ontstaan om in de toekomst vanuit één schoolgebouw samen te werken. Ook de peuter- en kinderopvang op Schiermonnikoog zijn bij deze plannen betrokken. Met de komst van het LOC is er gegarandeerd opvang en school voor kinderen tussen 0-16 jaar. Dit is een belangrijke stap voor de leefbaarheid op het eiland. De bewoners van Schiermonnikoog vinden de kinderopvang, peuterspeelzaal, basisschool én de middelbare school straks allemaal in één gebouw. De ervaringen die op Schiermonnikoog worden opgedaan, helpen de andere eilanden ver om tot passend, toekomstgericht en kwalitatief hoogstaand onderwijs te komen.


Het ontwerp

De nieuwe school, ontworpen door architect 19 het atelier, is vormgegeven in hout en glas. Het is zo vormgegeven dat er rekening gehouden wordt met de bestaande gebouwen in de omgeving. Hierop is de kap vorm aangepast. De nieuwbouw wordt om de bestaande gymzaal van basisschool Yn de Mande heen gebouwd. Een specialistisch werkje. De hoofdentree en het hart van de school richten zich op het centrum van het dorp. Aan het hart liggen de centrale ontmoetingsruimte met tribunetrap, het kookcafé, het atelier en het muzieklokaal. Rondom het hart liggen de leerpleinen met groepsruimten. Het voorgezet onderwijs ligt op de verdieping. Het groene dakenlandschap ligt iets gedraaid op het gebouw, enerzijds georiënteerd op de haven, anderzijds op de vuurtoren.

Bouwen op een eiland

Friso Bouwgroep is een graag geziene gast op de Waddeneilanden. Dat brengt natuurlijk wel de nodige uitdagingen met zich mee. Jan Overwijk, projectleider bij Friso Bouwgroep: “Dat we op Schiermonnikoog bouwen maakt dat het transport en de logistiek een uitdaging kan zijn. Maar door goede planning en voorbereiding voorzien we daarin geen problemen.” De bouw van de school neemt ongeveer 13 maanden in beslag. Naar verwachting wordt de nieuwbouw in het voorjaar van 2025 in gebruik genomen. Nadat de verhuizing dan gereed is wordt de oude school gesloopt en kan de verdere terreininrichting plaatsvinden.

Proeftuin Aardgasvrije Wijk

De gemeente Schiermonnikoog is onlangs door de overheid geselecteerd als Proeftuin Aardgasvrije Wijk. Dat betekent dat er, naast het goed isoleren van alle gebouwen en woningen, ook wordt bekeken hoe de wijk duurzaam verwarmd kan worden. Het LOC is vanzelfsprekend ook aardgasvrij en is daarmee het dynamische hart van deze proeftuin.