Contactgegevens

Bezoekadres hoofdkantoor:

Pieter Zeemanstraat 9
8606 JG SNEEK

T: 0515 - 42 99 99
E: info@frisobouwgroep.nl

Postadres:

Postbus 49
8600 AA SNEEK

Servicenummer:
24/7 bereikbaar

T: 088 - 429 00 00

Contact
Maritiem Instituut Willem Barentsz Terschelling renovatie
Project Maritiem Instituut Willem Barentsz Terschelling renovatie
Partners Zie betrokken partijen
Sector
werkenleren
Opdrachtgever Stichting NHL Stenden Leeuwarden
Contractvorm
traditioneel
Contactpersoon Radboud Poortvliet (projectleider)
werkenleren

Maritiem Instituut Willem Barentsz Terschelling renovatie

In opdracht van Stichting NHL Leeuwarden is Friso Bouwgroep sinds juli 2018 voortvarend aan de slag gegaan met de zogenoemde revitalisering. Het toonaangevende opleidingsgebouw is in 2019 opgeleverd en veranderd in een eigentijdse onderwijsomgeving die klaar is voor de toekomst.

Dellewal 8, Terschelling
Hoogste punt

Hoogste punt

24 oktober 2018
BVO

BVO

4.900 m2
Bouwperiode

Bouwperiode

2018 - 2019

Klaar voor de toekomst

De werkzaamheden voor de revitalisering bestonden uit de verbouw van het bestaande hoofdgebouw en het Maritiem Simulator Training Centrum (MSTC). Beide gebouwen hebben een nieuwe en functionelere indeling gekregen. In het hoofdgebouw zijn meer studie- en overlegplekken en het trainingscentrum heeft een extra verdieping met ruimte voor meer simulatoren. Naast de nieuwe indeling zijn de gevels en daken voorzien van nieuwe kozijnen en isolatie. Uiteraard is er rekening gehouden met het behouden van de huidige uitstraling van de school. Tussen beide gebouwen is een nieuwe verbinding gerealiseerd met trappenhuis en liftinstallatie. Ook zijn alle installaties nagenoeg geheel vernieuwd worden, daarbij is een nieuw systeem voor warmteterugwinning ingebouwd.

Gebouw in gebruik

Gedurende de ingreep was het belangrijk dat het trainingscentrum gebruikt kon worden door zowel eigen als internationale studenten. Dit bouwdeel werd daarom gefaseerd aangepakt. De overige lessen werden tijdens de renovatie tijdelijk gehuisvest in de twee WestCord Hotels en in units op het MIWB-terrein. Met de renovatie kan het MIWB zijn excellente positie (eerste plaats) op de Keuzegids hoger onderwijs behouden en versterken.

Aanvullende werkzaamheden

Na de herfstvakantie in 2019 is Friso nog gestart met nog een kleine verbouwing in het zogenoemde Nautisch Kwartier (restaurant). Een deel van het bestaande gebouw werd gesloopt. Begin januari 2020 werden ook deze werkzaamheden volledig afgerond.

Het eilandgevoel

Studeren op Terschelling geeft een bijzonder eilandgevoel. En dat geldt ook voor bouwen op een eiland. Met heel veel plezier bouwde Friso Bouwgroep eerder al aan de nieuwe Brede School en in datzelfde jaar renoveerden ze ook de welbekende Brandaris in het centrum van West Terschelling. Kortom Friso Bouwgroep is bekend met de eilandcultuur.