Contactgegevens

Bezoekadres hoofdkantoor:

Pieter Zeemanstraat 9
8606 JG SNEEK

T: 0515 - 42 99 99
E: info@frisobouwgroep.nl

Postadres:

Postbus 49
8600 AA SNEEK

Servicenummer:
24/7 bereikbaar

T: 088 - 429 00 00

Contact
Kloosterkerk van Ten Boer monumentenonderhoud
Project Kloosterkerk van Ten Boer monumentenonderhoud
Partners Zie betrokken partijen
Sector
recreërenkunst en cultuur
Opdrachtgever College van Kerkrentmeesters
Contractvorm
traditioneel
Contactpersoon Hendri Pannekoek
recreërenkunst en cultuur

Kloosterkerk van Ten Boer monumentenonderhoud

In opdracht van het College van Kerkrentmeesters (CvK) van de Kloosterkerkgemeente Ten Boer-Woltersum-Sint Annen voert Jurriëns Noord onderhoudswerkzaamheden uit aan de Kerk van Ten Boer in de gelijknamige plaats.

Kerkpad 3, Ten Boer

Goed onderhouden kerk

In het kader van goed eigenaarschap laat de opdrachtgever eens in de twee à drie jaar onderhoud aan de monumentale kerk uitvoeren. Enige jaren geleden heeft Jurriëns Noord ook het onderhoud mogen uitvoeren. Ook voor de komende periode staat er weer een vervolg op stapel om de mooie kloosterkerk uit de dertiende eeuw te onderhouden. Door gestructureerd en tijdig onderhoud blijft de kerk in goede staat en bijzonder erfgoed voor de toekomst bewaard.

De werkzaamheden

Van deze Romano-Gotische eenbeukige kerk zijn de scheuren in het metselwerk ingeboet en is het voegwerk aan de gevels hersteld. Hier en daar is ook stucwerk hersteld. De dakpannen zijn verwijderd, plaatselijk is het dakbeschot hersteld en/of vervangen waarna er nieuwe dakfolie is aangebracht. De uitgesorteerde en deels aangevulde bestaande dakpannen zijn teruggeplaatst en met de bestaande nog perfecte koperen panhaken geborgd. Aan een kant is de zinken goot vervangen door een nieuwe. Tot slot zijn de dakkapellen aan de buitenzijde geschilderd.

Betrokken partijen:

Nieuwsberichten

Jurriëns Noord voert onderhoudswerkzaamheden aan monumentale kerk uit in Ten Boer

Lees meer