Contactgegevens

Bezoekadres hoofdkantoor:

Pieter Zeemanstraat 9
8606 JG SNEEK

T: 0515 - 42 99 99
E: info@frisobouwgroep.nl

Postadres:

Postbus 49
8600 AA SNEEK

Servicenummer:
24/7 bereikbaar

T: 088 - 429 00 00

Contact
Herontwikkeling AZC-locaties Dronten en Luttelgeest
Project Herontwikkeling AZC-locaties Dronten en Luttelgeest
Partners Origins Rotterdam B40 Landschapsarchitectuur Delft
Sector
wonenleren
Opdrachtgever Centraal Orgaan opvang Asielzoekers Rijswijk
Contractvorm
traditioneel
Contactpersoon N.v.t.
wonenleren

Herontwikkeling AZC-locaties Dronten en Luttelgeest

Bouwcombinatie (COA)LITIE, bestaande uit Friso Bouwgroep, Jorritsma Bouw en Dura Vermeer Bouw, realiseerde de herontwikkeling van de AZC-locaties in Dronten en Luttelgeest op basis van UAV-gc.

Vossemeerdijk 40, Dronten en Oosterringweg 41, Luttelgeest

Herontwikkeling opvanglocaties

In opdracht van het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) is Friso Bouwgroep in februari 2011, samen met Jorritsma uit Bolsward en Dura Vermeer Bouw uit Hengelo, gestart met de herontwikkeling van de opvanglocaties in Dronten en Luttelgeest. De herontwikkeling bestond uit  het ontwerp, de realisatie en het eerjarig onderhoud van 134 nieuwe duurzame woningen inclusief de vernieuwing van  de complete onder- en bovengrondse infrastructuur. Op de locatie in Luttelgeest zijn 139 nieuwe duurzamere woningen gebouwd. Er zijn op deze locatie ook dienstgebouwen gerealiseerd, waaronder een basisschool met een omvang van circa 1.500 m2. Kinderen van asielzoekers die in afwachting zijn van hun status krijgen hier basisonderwijs. Op 7 november 2013 is de school officieel geopend.

Duurzamer

Alle woningen zijn uitgevoerd in een betoncasco en de dienstgebouwen in prefab houtskeletbouw. Deze elementen zijn geproduceerd en aangeleverd door Houkesloot Toelevering. Beide projecten worden gekenmerkt door het duurzame karakter. Eén van de ambities van het COA is het energieverbruik substantieel te verminderen. Om dit te bereiken werd onder meer een collectieve warmte-koude-opslagsysteem (WKO) toegepast. De woningen zijn voorzien van zonnepanelen en een douche WTW- installatie en hebben door het luchtdicht bouwen een extra hoge isolatiewaarde.

Onderhoud

De projecten zijn gerealiseerd op basis van UAV-GC 2005. Dat wil zeggen de opdracht komt tot stand conform voorwaarden voor bouwopdrachten waarin het ontwerp en uitvoering zijn geiumntegreerd en bij deze opdracht gecombineerd met meerjarig onderhoud. De werkzaamheden op beide locaties omvatten zowel de bouwkundige installatietechnische als de infrastructurele onderdelen. De terreinen en woningen op beide polderlocaties zijn zodanig gebouwd dat deze met een kleine aanpassing geschikt kunnen worden gemaakt voor recreatie. Eind 2013 is de locatie Dronten volledig overgedragen aan het COA.