Contactgegevens

Bezoekadres hoofdkantoor:

Pieter Zeemanstraat 9
8606 JG SNEEK

T: 0515 - 42 99 99
E: info@frisobouwgroep.nl

Postadres:

Postbus 49
8600 AA SNEEK

Servicenummer:
24/7 bereikbaar

T: 088 - 429 00 00

Contact
terug

Waterdichtheid nieuw zwembad De Kûpe in Buitenpost getest

21 oktober 2020

Waterdichtheid nieuw zwembad De Kûpe in Buitenpost getest

Maandag 19 oktober is er gestart met het vullen van de zwembadbak van het nieuwe energieneutrale zwembad in Buitenpost. Ondanks alle coronamaatregelen houdt aannemingsmaatschappij Friso, onderdeel van Friso Bouwgroep uit Sneek, goed de snelheid erin en ligt de bouw op schema. Inmiddels zijn de betonwanden van de zwembadbak gereed en wordt de waterdichtheid van het zwembad getest. Een spannend moment in het bouwproces. Ondergronds is de basis dan gelegd en gaat de bouw bovengronds verder. De contouren van het nieuwe zwembad worden steeds meer zichtbaar!

Wethouder Jouke Spoelstra bedankt medewerkers

Helaas kon het geplande bezoek van wethouder Jouke Spoelstra op deze dag niet doorgaan vanwege de nieuwe coronamaatregelen. Hij zorgde voor een traktatie voor de mannen op de bouwplaats. Jouke Spoelstra: ”Graag wil ik op deze manier alle medewerkers op de bouwplaats toch even bedanken. Zij hebben ontzettend veel werk verricht en dat onder bijzondere omstandigheden. Mooi dat de uitvoering door kan gaan. Juist ook omdat de raad er destijds bewust voor heeft gekozen om het bouwproject wel aan te besteden en zo de bouwsector een duw in de rug te geven in deze coronaperiode.”

Gedetailleerde planning

Ook achter de schermen wordt er druk gewerkt aan de detailuitwerking van de plannen. In januari 2021 wordt de staal- en de houtconstructie opgebouwd. Het transporteren en inhijsen van de houten liggers wordt nog een hele operatie gezien de afmetingen. Zowel voor het transport over de weg als voor de hijswerkzaamheden wordt een gedetailleerd plan gemaakt. Op dit moment wordt nog steeds gestuurd op een oplevering van het nieuwe zwembad in september 2021.


Gebiedsinrichting

Op 19 november 2020 besluit de raad van Achtkarspelen over de herinrichting van het gebied rondom het zwembad. Er ligt een voorstel waarbij ook een aantal knelpunten op het gebied van verkeersveiligheid worden opgelost en rioolvervanging wordt uitgevoerd op De Vaart. Het streven is om alle werkzaamheden inclusief de omliggende infrastructuur eind 2021 gereed te hebben.

Veilige werkplek

De bouw kan niet zonder mensen. Thuiswerken is geen optie voor de bouwvakkers. Hoewel de bouwvergaderingen regelmatig online worden gehouden, vindt natuurlijk het belangrijkste werk op de bouw zelf plaats. Friso Bouwgroep heeft daarvoor met haar onderaannemers goede werkafspraken gemaakt zodat iedereen een vellige werkplek heeft. Naast de coronamaatregelen is het voorkomen van ongevallen natuurlijk erg belangrijk. We vroegen Syds Wiersma (projectleider Friso Bouwgroep) naar hoe de veiligheid op de bouwplaats wordt gewaarborgd:


Syds Wiersma (projectleider)

"Vooraf hebben we de risico's van het bouwproject in het VGM plan (veiligheid, gezondheid & milieu) en bouwplaatsinrichting vastgesteld. In het plan staan de belangrijkste risico's van het project. Voorbeelden van belangrijke en bijzondere risico's van dit project zijn bijvoorbeeld het werken nabij het water (testfase zwembad), het monteren van de gelamineerde liggers, het werken in publiek gebied en werken nabij het bestaande zwembad.

Door het vooraf benoemen van de risico's worden we bewuster in het maken van goede keuzes voor uitvoering en voor de omgeving. Zoals al benoemd vertaalt dit zich bijvoorbeeld uit in het uitwerken van een plan voor de montage van de houtconstructie.

Tijdens de bouw worden de risico's besproken met de partijen (opdrachtgever / onderaannemers), zodat we het werk op elkaar kunnen afstemmen. In het voortraject zorgt de werkvoorbereider en projectleider dat de bijzondere risico's besproken worden de partijen en op de bouw zorgt de uitvoerder dat dit in goede banen wordt geleid, door collega's te instrueren over de werkzaamheden."