Contactgegevens

Bezoekadres hoofdkantoor:

Pieter Zeemanstraat 9
8606 JG SNEEK

T: 0515 - 42 99 99
E: info@frisobouwgroep.nl

Postadres:

Postbus 49
8600 AA SNEEK

Servicenummer:
24/7 bereikbaar

T: 088 - 429 00 00

Contact
terug

Viering start bouw Leer- en Ontwikkelcentrum (LOC) Schiermonnikkoog

16 april 2024

Viering start bouw Leer- en Ontwikkelcentrum (LOC) Schiermonnikkoog

Op maandag 15 april werd de start van de bouw van het nieuwe Leer- en Ontwikkelcentrum op Schiermonnikoog gevierd. Het gebouw wordt in opdracht van Gemeente Schiermonnikoog door Aannemingsmaatschappij Friso gebouwd.

Start bouw

Eerder was al gestart met de nieuwbouw van de school. Zo was het grondwerk al gereed en zitten de boorpalen al in de grond. Op maandag 15 april werd het bouwbord onthuld en de start van de bouw gevierd.

Burgemeester Ineke van Gent onthult het bouwbord op de bouwplaats op Schiermonnikoog


Samenwerken vanuit één schoolgebouw

Vanuit de scholen op Schiermonnikoog is de wens ontstaat om in de toekomst vanuit één schoolgebouw samen te werken. Ook de peuter- en kinderopvang op Schiermonnikoog zijn bij deze plannen betrokken. Met de komst van het LOC is er gegarandeerd opvang en school voor kinderen tussen 0-16 jaar. Dit is een belangrijke stap voor de leefbaarheid op het eiland. De bewoners van Schiermonnikoog vinden de kinderopvang, peuterspeelzaal, basisschool én de middelbare school straks allemaal in één gebouw.


Het ontwerp

De nieuwe school, ontworpen door architect 19 het atelier, is vormgegeven in hout en glas. Het is zo vormgegeven dat er rekening gehouden wordt met de bestaande gebouwen in de omgeving. Hierop is de kapvorm aangepast. De nieuwbouw wordt om de bestaande gymzaal van basisschool Yn de mande heen gebouwd. Een specialistisch werkje. De hoofdentree en het hart van de school richten zich op het centrum van het dorp. Aan het hart liggen de centrale ontmoetingsruimte met tribunetrap, het kookcafé, het atelier en het muzieklokaal. Rondom het hart liggen de leerpleinen met groepsruimten. Het voorgezet onderwijs ligt op de verdieping. Het groene dakenlandschap ligt iets gedraaid op het gebouw, enerzijds georiënteerd op de haven, anderzijds op de vuurtoren.


Bouwen op een eiland

Friso Bouwgroep is een graag geziene gast op de Waddeneilanden. Dat brengt natuurlijk wel de nodige uitdagingen met zich mee. Jan Overwijk, projectleider bij Friso Bouwgroep: “Dat we op Schiermonnikoog bouwen maakt dat het transport en de logistiek een uitdaging kan zijn. Maar door goede planning en voorbereiding voorzien we daarin geen problemen.” De bouw van de school neemt ongeveer 12 maanden in beslag. Naar verwachting wordt de nieuwbouw in het voorjaar van 2025 in gebruik genomen.