Contactgegevens

Bezoekadres hoofdkantoor:

Pieter Zeemanstraat 9
8606 JG SNEEK

T: 0515 - 42 99 99
E: info@frisobouwgroep.nl

Postadres:

Postbus 49
8600 AA SNEEK

Servicenummer:
24/7 bereikbaar

T: 088 - 429 00 00

Contact
terug

Veilig Verkeersproject bij nieuwbouwproject Karshof 't Zandt

08 oktober 2020

Veilig Verkeersproject bij nieuwbouwproject Karshof 't Zandt

Woensdag 7 oktober bezocht De Chauffeurs Vereniging Friesland op initiatief van Friso Bouwgroep en Nationaal Coördinator Groningen het bouwproject Karshof in ’t Zandt (Groningen). De basisschool kinderen van OBS de Zandplaat tegenover het bouwproject werden, in de daarvoor bestemde Verkeerstruck, bijgepraat over gevaarlijke situatie in het verkeer bij vrachtwagens.

Toename verkeer en vrachtwagens

In opdracht van Nationaal Coördinator Groningen ontwikkelt en bouwt Bouwborg (onderdeel van Friso Bouwgroep) 16 vervangende woningen aan het Karshof, de Oosterstraat en de Molenweg in ’t Zandt. De voormalige woningen zijn aangewezen als onvoldoende aardbevingsbestendig en komen daarmee in aanmerking voor de sloopnieuwbouw regeling. Dit zorgt voor een toename van verkeer en vrachtwagens in het dorp. Met het oog op de veiligheid wordt aan de kinderen van de basisschool uitgelegd wat een vrachtwagenchauffeur ziet en hoe de kinderen daar in het verkeer rekening mee moeten houden. De chauffeursvereniging Friesland beschikt over drie wagens die door heel Nederland rijden om basis- en middelbare scholen te bezoeken en met kinderen te praten over gevaarlijke situaties in het verkeer. De kinderen volgen een lesprogramma in de vrachtwagen met voorbeeldsituaties op film, ze mogen in de cabine zitten en naast de vrachtwagen kijken hoe de dode doek werkt. Verkeerswijzer Groningen subsidieert de kosten die voor de les gemaakt worden. Dit initiatief werd mede mogelijk gemaakt door NCG en Provincie Gemeente.

Meer over het woningbouwproject

Bouwborg verzorgt de volledige begeleiding van voorlopig ontwerp tot turn-key oplevering. In samenwerking met BureauNoordeloos architecten heeft Bouwborg de basis voor het casco ontwikkeld. De bewoners kiezen vervolgens zelf voor de indeling van de woning. Daarnaast is het mogelijk de woning te verlengen voor bijvoorbeeld een aanbouw, garage of bijkeuken. Bouwborg probeert daarmee zoveel mogelijk aan de individuele wensen van de bewoners te voldoen.

Naast de realisatie van de cascowoningen verzorgt Bouwborg ook het plaatsen van de keukens, badkamers en stoffering in de woningen. Bij de woningen worden vanuit het persoonlijke budget van de bewoners ook de tuininrichting en erfafscheidingen gerealiseerd. Naar verwachting worden de woningen in mei 2021 turn-key opgeleverd.

Bereikbaar, leefbaar en veilig

Het nieuwbouwproject bevindt zich middenin de dorpskern van ’t Zandt. Het werkgebeid is relatief klein en lastig bereikbaar. De vijf betrokken bouwbedrijven en de opdrachtgever NCG hebben samen een Bereikbaarheid, Leefbaarheid, Veiligheid en Communicatieplan (BLVC-plan) opgesteld waarbij duidelijke afspraken zijn gemaakt over rijroutes (aan en afvoer) wachtlocaties en parkeren voor uitvoerenden. Met deze strikte werkafspraken wordt de leefbaarheid voor de omwonenden gewaarborgd en de overlast beperkt. Daarnaast wordt de basisschool in de aanrijroute ontzien en is een iedereen goed geïnformeerd over de volgorde van werkzaamheden.

Betrokken partijen: