Contactgegevens

Bezoekadres hoofdkantoor:

Pieter Zeemanstraat 9
8606 JG SNEEK

T: 0515 - 42 99 99
E: info@frisobouwgroep.nl

Postadres:

Postbus 49
8600 AA SNEEK

Servicenummer:
24/7 bereikbaar

T: 088 - 429 00 00

Contact
terug

Unieke samenwerking leidt tot nieuwe woonwijk Het Perk in Sneek

22 december 2023

Unieke samenwerking leidt tot nieuwe woonwijk Het Perk in Sneek

Frisoplan, Gemeente Súdwest-Fryslân, WoonFriesland en Elkien slaan de handen ineen tegen woningtekort in Sneek

Door de unieke samenwerking van verschillende partijen wordt er een gloednieuwe woonwijk aan Sneek toegevoegd met maar liefst 120 huizen. De partijen bestaan uit ontwikkelaar Frisoplan (onderdeel van Friso Bouwgroep), gemeente Súdwest-Fryslân, het sociaal verhuurbedrijf WoonFriesland en woningcorporatie Elkien. Langs de rondweg N7 is de bouw van de nieuwe wijk ‘Het Perk’ op dit moment in volle gang. Met een 15-meter lange kerstgroet aan de steigers van de eengezinshuizen die de afgelopen weken langs de rondweg zijn verrezen, bezegelen de partijen hun samenwerking. Zo dragen de partijen fors bij aan de woningbouwopgave van 3.100 nieuwe huizen voor 2030 van gemeente Súdwest-Fryslân.

Foto: Ids Jeensma (Van der Wiel Holding B.V.)

Met maar liefst 64 sociale huurwoningen van WoonFriesland, 28 sociale huurappartementen van Elkien en circa 30 koopwoningen van Frisoplan wordt er binnen een korte tijd een geheel nieuwe woonwijk in Sneek gebouwd. Vlak voor de zomer van dit jaar werd gestart met de bouw. In maart 2024 ontvangen de eerste bewoners van WoonFriesland hun sleutels. De appartementen van Elkien zijn in oktober 2024 gereed.

Diversiteit in woonwijk
Initiatiefnemer en ontwikkelaar Frisoplan, onderdeel van Friso Bouwgroep uit Sneek, bedacht het plan voor het braakliggende terrein waar vroeger de MTS en garage Wander was gevestigd. Zij besloten om naast de bouw van woningen voor de sociale verhuur ook koopwoningen langs het water de Slûpfeart voor haar rekening te nemen. “Met het toevoegen van koopwoningen aan de wijk, wordt de diversiteit vergroot. Dit draagt bij aan een prettige leefomgeving,” vertelt Henk Dedden, algemeen directeur van Friso Bouwgroep. “We ontwikkelen in de wijk woningen van verschillende types voor diverse doelgroepen.”

De partijen zijn er trots op dat ze in gezamenlijkheid kunnen bijdragen aan een oplossing van het woningtekort. Wethouder Michel Rietman: “In Het Perk worden meer sociale huurwoningen toegevoegd dan in het originele plan stonden. Ik ben heel trots op deze samenwerking waar écht voor de doelgroep wordt gebouwd. Hier komen woningen waar heel veel woningzoekenden al lang naar uitkijken.”

Extra onderdak voor gezinnen en 1- en 2-persoonshuishoudens
De 64 eengezinswoningen die nu al zichtbaar zijn vanaf de rondweg worden vanaf maart 2024 gefaseerd opgeleverd aan WoonFriesland. “Wij zijn trots dat we in 2024 aan 64 extra huishoudens onderdak bieden,” aldus Sigrid Hoekstra, directeur-bestuurder van WoonFriesland. “Naast dat we al onze woningen versneld aan het verduurzamen zijn, voegen we in de aankomende 10 jaar meer dan 1400 nieuwe sociale huurwoningen in Friesland toe.”

Onlangs ging de eerste paal in de grond van het appartementencomplex dat Elkien laat bouwen. 28 appartementen zijn straks gereed om onderdak te bieden aan 1- en 2-persoonshuishoudens. Peter

van de Weg van Elkien: “Elkien investeert in 2024 fors in de gemeente Súdwest-Fryslân. Naast Het Perk starten we op Het Eiland met de sloop en nieuwbouw van de eerste woningen van de wijkvernieuwing die in totaal 384 woningen betreft. Beide projecten voldoen volledig aan de huidige eisen voor duurzaamheid. Op die manier dragen we bij aan een betere wereld.”

Woningen nog beschikbaar
Het volledige project wordt naar verwachting eind 2024 opgeleverd. De woningen zijn allemaal nog beschikbaar. Woningenzoekenden kunnen meer informatie vinden op de websites van de betreffende partijen.