Contactgegevens

Bezoekadres hoofdkantoor:

Pieter Zeemanstraat 9
8606 JG SNEEK

T: 0515 - 42 99 99
E: info@frisobouwgroep.nl

Postadres:

Postbus 49
8600 AA SNEEK

Servicenummer:
24/7 bereikbaar

T: 088 - 429 00 00

Contact
terug

Start bouw woningen Sexbierum, Minnertsga en Bitgum

08 december 2020

Start bouw woningen Sexbierum, Minnertsga en Bitgum

In opdracht van woningcorporatie Wonen Noordwest Friesland start Aannemingsmaatschappij Friso de bouw van 16 woningen in de dorpen Sexbierum, Minnertsga en Bitgum.

Levensloopbestendig wonen

Om plaats te maken voor de nieuwbouwwoningen moesten de verouderde huurwoningen in de dorpen gesloopt worden. In totaal komen er weer zestien sociale huurwoningen voor terug, waarvan vier woningen levensloopbestendig worden. Hiervan worden er twee in Sexbierum (Fliet en Rients Westastrjitte) en twee in Bitgum (Hemmemastrjitte) gebouwd. In Sexbierum (Fjildleane) komen daar nog vier gezinswoningen bij, in Bitgum drie. In Minnertsga worden vijf gezinswoningen gebouwd.

Duurzame woning

De woningen worden gebouwd met gebruik van het prefab casco-systeem van Houkesloot Toelevering (onderdeel van Friso Bouwgroep). Dit zijn kant en klare betonelementen die in onze fabriek al worden voorzien van isolatie en houten kozijnen. Zonder spleten, kieren en naden, waardoor een zeer hoge luchtdichtheid wordt gerealiseerd. De woningen worden verder voorzien van een luchtwarmtepomp en er worden zonnepanelen op het dak geïnstalleerd voor het opwekken van zonne-energie. De woningen worden bovendien gasloos opgeleverd.

Boren in plaats van heien

Heien zorgt vaak voor veel overlast in de buurt. Het veroorzaakt naast trillingen ook veel lawaai. Om de overlast in de buurt zoveel mogelijk te beperken worden er bij de bouw van woningen geen heipalen gebruikt, maar DPA palen. Deze worden de grond in geboord. Dit is trillingvrij en vrijwel geluidloos. Hiermee wordt de overlast in de buurt zoveel mogelijk geminimaliseerd. Naar verwachting worden de woningen mei 2021 opgeleverd.