Contactgegevens

Bezoekadres hoofdkantoor:

Pieter Zeemanstraat 9
8606 JG SNEEK

T: 0515 - 42 99 99
E: info@frisobouwgroep.nl

Postadres:

Postbus 49
8600 AA SNEEK

Servicenummer:
24/7 bereikbaar

T: 088 - 429 00 00

Contact
terug

Laatste pomp geplaatst bij gemaal Monnickendam

22 juni 2022

Laatste pomp geplaatst bij gemaal Monnickendam

De werkzaamheden bij de realisatie van Gemaal Monnickendam zijn in volle gang. Bouwcombinatie Van Hattum en Blankevoort / Friso Civiel bouwen in opdracht van Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (HHNK) aan een visvriendelijk gemaal dat moet gaan ondersteunen bij het op peil houden van de Noord Hollandse boezem. Deze week zijn de drie pompen geplaatst, die het hart van het gemaal vormen.

Pompcapaciteit van 1.200 m3 per minuut

Dankzij de drie horizontaal opgestelde visvriendelijke gemaalpompen heeft het gemaal straks een capaciteit van 1.200 m3 per minuut. Naast de visdoorlaatbaarheid van de pompen is het gemaal ook uitgerust met een aparte vispassage zodat de vissen altijd van het Markermeer naar de Purmer Ee – en weer terug - kunnen blijven zwemmen. Daarnaast zijn de pompen ook onderling uitwisselbaar en is één exemplaar omkeerbaar. Deze pomp kan in droge tijden worden omgedraaid om het water de polder in te pompen.

Planning

Het komende half jaar ligt het zwaartepunt voor de realisatie op de betonbouw. Aan het eind van het jaar zal het leeuwendeel van de 3.400 m3 beton van de wanden en dekken gestort zijn zodat het accent volgend jaar ligt op de terreininrichting, het bedieningsgebouw, de afbouw en het inregelen van de installaties. In maart 2023 zal tijdens een weekendafsluiting de tijdelijke brug in de N247 en de tijdelijke damwanden van de bouwkuip worden verwijderd. De oplevering van het project staat gepland voor november 2023.


Meer weten over dit project? Ga naar de projectdetailpagina: Gemaal Monnickendam