Contactgegevens

Bezoekadres hoofdkantoor:

Pieter Zeemanstraat 9
8606 JG SNEEK

T: 0515 - 42 99 99
E: info@frisobouwgroep.nl

Postadres:

Postbus 49
8600 AA SNEEK

Servicenummer:
24/7 bereikbaar

T: 088 - 429 00 00

Contact
terug

Jouster Toer krijgt torenspits terug

10 september 2020

Jouster Toer krijgt torenspits terug

De Jouster Toer wordt in oude glorie hersteld. Dinsdag 15 september komt de gerestaureerde torenspits weer terug op de Hobbe van Baerdt Tsjerke. Zowel de torenspits als de ‘lantaarn’ zijn in opdracht van eigenaar Stichting tot Behoud van Rijksmonumenten en onder begeleiding van J.O.N.G. Architecten uit Lemmer gerestaureerd door Jurriëns Noord (onderdeel van Friso Bouwgroep) in Sneek. Aankomende periode vinden de afrondende restauratiewerkzaamheden aan de buitenkant van de toren plaats.

Bonte knaagkever

Stichting tot Behoud van Rijksmonumenten (Stichting BRM) heeft de toren in 2016 overgenomen van gemeente De Fryske Marren. In 2018 bleek uit inspectie door Bouwbedrijf Jurriëns Noord dat de staat van de toren slechter was dan verwacht. Met het oog op de veiligheid is de torenspits daarom in december 2018 verwijderd, in opdracht van eigenaar stichting BRM en in overleg met de gemeente. Volgens restauratiespecialist Hugo Landman van Jurriëns Noord was het houtwerk van de hoofdconstructie zodanig aangetast door de bonte knaagkever, dat het niet meer verantwoord was om de torenspits langer te laten staan.

Video: Leeuwarder Courant

Terugplaatsing

Na restauratie is de torenspits nu klaar om teruggeplaatst te worden. Op maandag 14 september wordt de torenspits per schip van Sneek naar Joure vervoerd. Een dag later wordt de torenspits per vrachtwagen via de Kolkstraat in tegengestelde richting naar de Hobbe van Baerdt Tsjerke aan de Torenstraat vervoerd en met een kraan op de toren geplaatst. Na het plaatsen van de spits zullen de komende weken nog enkele kraanmomenten plaatsvinden voor het zorgvuldig afwerken van de restauratie van de toren en de lantaarn.

Oplevering

Later dit jaar zal er nog een bijeenkomst met een feestelijk tintje plaatsvinden ten aanzien van de vernieuwde opgeleverde Jouster Toer.