Contactgegevens

Bezoekadres hoofdkantoor:

Pieter Zeemanstraat 9
8606 JG SNEEK

T: 0515 - 42 99 99
E: info@frisobouwgroep.nl

Postadres:

Postbus 49
8600 AA SNEEK

Servicenummer:
24/7 bereikbaar

T: 088 - 429 00 00

Contact
terug

Informatiebijeenkomst ontwikkeling Hoofdstraat 108 Beetsterzwaag

02 februari 2023

Informatiebijeenkomst ontwikkeling Hoofdstraat 108 Beetsterzwaag

Frisoplan is al geruime tijd in overleg met de gemeente Opsterland over de (her)ontwikkeling van de locatie aan de Hoofdstraat 108 in Beetsterzwaag. Op donderdag 16 februari vindt er een informatiebijeenkomst plaats voor omwonenden en geïnteresseerden.


Een conceptplan is de belangrijkste uitkomst van deze overleggen. Dit plan is door de gemeente getoetst op het huidige bestemmingsplan en het ruimtelijk kader. Daarnaast heeft er een toetsing plaatsgevonden door de welstand.


Presentatie conceptplan in De Buorskip te Beetsterzwaag

Op donderdag 16 februari van 19.00 tot 20.30 uur wordt dit conceptplan door Frisoplan gepresenteerd in De Buorskip (Vlaslaan 26, Beetsterzwaag). Daarbij wordt ook de ontwikkel- en bouwplanning gepresenteerd. Ben je geïnteresseerd in de plannen, woon je in de buurt of ben je om een andere reden nieuwsgierig? Je bent van harte welkom. We ontvangen graag je aanmelding voor deze avond per mail via c.reitzema@frisoplan.nl.

Aan deze impressies kunnen geen rechten worden ontleend.

Architect: Ba32