Contactgegevens

Bezoekadres hoofdkantoor:

Pieter Zeemanstraat 9
8606 JG SNEEK

T: 0515 - 42 99 99
E: info@frisobouwgroep.nl

Postadres:

Postbus 49
8600 AA SNEEK

Servicenummer:
24/7 bereikbaar

T: 088 - 429 00 00

Contact
terug

Grootschalig woonproject Westerwal statement in Groningen

14 juli 2022

Grootschalig woonproject Westerwal statement in Groningen

Aan het Hoendiep en op loop- en fietsafstand van de binnenstad van Groningen heeft Van Omme & De Groot Projectontwikkelaars en Bouwers de energieneutrale en aardbevingsbestendige wijk Westerwal ontwikkeld. Aannemingsmaatschappij Friso realiseerde de bouwwerkzaamheden op het voormalige fabrieksterrein naar een ontwerp van AAS Groningen en leverde onlangs alle 22 koopwoningen op aan de bewoners en de 171 appartementen aan belegger Vesteda.

Nieuwbouwplan Westerwal

Het nieuwe woonplan bevindt zich in het gebied tussen de Van Heemskerckstraat en de Admiraal de Ruyterlaan in de populaire Zeeheldenbuurt. Naast de 171 huurappartementen, waarvan de bouw in maart 2020 is gestart, zijn er 22 koopwoningen gerealiseerd. ‘Alle appartementen zijn onlangs turn-key opgeleverd door Friso aan Vesteda vertelt collega en projectleider Pier Zwerver. ‘Ons projectteam heeft ervoor gezorgd dat alle appartementen tot en met de overdracht van de sleutel volledig voldoen aan het programma van eisen. We hebben hier gebouwd zonder bestek en hebben dus alle details zelf uitgewerkt, dat was een behoorlijke uitdaging, ook omdat het in verhouding één van de grotere woningbouwprojecten voor onze bouwgroep was dit jaar, benadrukt Pier.

‘Friso is als bouwteampartner betrokken geraakt in de VO-fase en hebben goed meegedacht in het technisch en financieel haalbaar houden van het project.’

Marco Dijkshoorn, directeur projectontwikkeling bij Van Omme & De Groot, is erg te spreken over de samenwerking met Friso. ‘Friso is als bouwteampartner betrokken geraakt in de VO-fase en hebben goed meegedacht in het technisch en financieel haalbaar houden van het project, dat door haar ligging aan een drukke weg, een spoorlijn, een ecologische groenzone én in een aardbevingsgebied, flinke uitdagingen kende. Het was ook één van de eerste grootschalige woningbouwprojecten in Groningen die volledig gasloos moesten worden gerealiseerd, vertelt Marco.

Personeelstekort bij afbouw

Naast het turn-key opleveren en het volledig aardbevingsbestendig bouwen, lag er nog een uitdaging; namelijk het tekort aan personeel bij onze onderaannemers. ‘De ruwbouw verliep vloeiend en konden we goed stroomlijnen, geeft Pier aan. ‘Bij het plaatsen van de binnenwanden kregen we te maken met te weinig personeel, waardoor de bouwsnelheid terug liep. We hebben hier onze bouwplanning op aan moeten passen, ook dat is waar we in deze tijd helaas mee moeten dealen.’ Marco Dijkshoorn vult aan dat het fijn was om te ervaren dat belegger Vesteda begrip toonde voor de situatie van krapte op de arbeidsmarkt en zich flexibel heeft opgesteld voor wat betreft de opleverdatum van het project.

Waardevolle aanvulling op woningaanbod

Door de pandemie kon projectontwikkelaar Van Omme & De Groot eerdere mijlpalen op de bouwplaats niet vieren. Samen met Gemeente Groningen en belegger Vesteda werd in maart dit jaar uiteindelijk stilgestaan bij de oplevering van de eerste woningen. Boven de entreepartij van het appartementengebouw werd een kunstwerk van beeldhouwer Gert Sennema onthuld. De oplevering van de eerste woningen was meer dan welkom voor Gemeente Groningen. Net als iedere grote stad kampt ook Groningen met een groot tekort aan appartementen. Inwoners van de stad met een middeninkomen, grofweg tussen €35.000,- en €50.000,- oefenen druk uit op de vrijesector huurmarkt. Zij komen niet in aanmerking voor een sociale huurwoning en kiezen steeds vaker voor een huurwoning in het middenhuursegment. De 171 appartementen van Westerwal vormen dan ook een waardevolle aanvulling op het aanbod van middenhuurwoningen in de stad Groningen.

‘Van vervallen rafelrandje van de stad, met stadsnomaden, bodemverontreiniging en heel veel omgevingsgeluid naar een stoere woonbuurt voor een gevarieerde bewonersdoelgroep.’

Marco Dijkshoorn is namens Van Omme & De Groot trots op het eindresultaat. ‘Ik kijk met veel plezier terug op het ontwikkel- en bouwproces dat al met al toch bijna 10 jaar heeft geduurd vanaf het eerste moment dat we op locatie zijn gaan kijken. Het contrast kan niet groter. Van vervallen rafelrandje van de stad, met stadsnomaden, bodemverontreiniging en heel veel omgevingsgeluid naar een stoere woonbuurt voor een gevarieerde bewonersdoelgroep, die als katalysator dient naar heel veel nieuwe ontwikkelingen in de directe omgeving.