Contactgegevens

Bezoekadres hoofdkantoor:

Pieter Zeemanstraat 9
8606 JG SNEEK

T: 0515 - 42 99 99
E: info@frisobouwgroep.nl

Postadres:

Postbus 49
8600 AA SNEEK

Servicenummer:
24/7 bereikbaar

T: 088 - 429 00 00

Contact
terug

Groot onderhoud aan 62 woningen Lichtenvoorde afgerond door Friso Oost

14 april 2021

Groot onderhoud aan 62 woningen Lichtenvoorde afgerond door Friso Oost

In opdracht van ProWonen heeft Friso Oost (vestiging Eibergen) 62 woningen in Lichtenvoorde voorzien van groot onderhoud. Het grootste gedeelte van de werkzaamheden is vorige week afgerond.

Een comfortabel thuis

Tot de werkzaamheden behoorde onder andere renovatiewerkzaamheden aan het dak waarbij de oude dakpannen zijn vervangen door nieuwe. Door nieuwe geïsoleerde dakplaten en dakramen aan te brengen, de spouwmuurisolatie aan te vullen en de begane grondvloer te isoleren zijn de woningen ook een stuk energiezuiniger geworden. Door de verduurzamingswerkzaamheden zijn de woningen weer een comfortabel thuis voor de bewoners. Niet alleen voor de bewoner, ook aan de natuur is gedacht. Zo zijn er in  de gevels voorzieningen aangebracht voor huismussen, gierzwaluwen en vleermuizen.

Hoge grondwaterstand

Bij een aantal woningen moet er nog begane grondvloer isolatie uitgevoerd worden. Dit is momenteel niet mogelijk omdat er nu water in de kruipruimte staat in verband met de hoge grondwaterstand. Zodra het water gezakt is worden de werkzaamheden in de betreffende huizen afgerond. Het project is verder voorspoedig en volgens planning verlopen.