Contactgegevens

Bezoekadres hoofdkantoor:

Pieter Zeemanstraat 9
8606 JG SNEEK

T: 0515 - 42 99 99
E: info@frisobouwgroep.nl

Postadres:

Postbus 49
8600 AA SNEEK

Servicenummer:
24/7 bereikbaar

T: 088 - 429 00 00

Contact
terug

Gastles basisbeginselen projectontwikkeling door Rosemarie Klapwijk

13 september 2021

Gastles basisbeginselen projectontwikkeling door Rosemarie Klapwijk

Op maandag 13 september 2021 volgden 20 tweedejaarsstudenten middenkaderfunctionaris bouw niveau 4 een gastles op de ROC Friese poort in Sneek. Collega Rosemarie Klapwijk van Frisoplan nam de leerlingen mee in de basisbeginselen van projectontwikkeling.

“Van schets- en voorlopig ontwerp tot definitief ontwerp en bestektekeningen”

Tijdens de gastles vertelde Rosemarie hoe de opbouw van projectontwikkeling eruit ziet. De primaire beginselen van projectontwikkeling kwamen aan bod: hoe kom je aan grondlocaties en hoe beoordeel je of het een geschikte locatie is? Wat ga je allemaal onderzoeken? Welke fases zijn er bij projectontwikkeling en waar houdt je rekening mee? Na een rondje referentieprojecten en wedstrijdje “wie herkent het gebouw” nam Rosemarie de leerlingen mee in een voorbeeld proces van grondpositie en vooronderzoek tot start bouw.  Tussendoor werden er al enthousiaste vragen gesteld waardoor je oprechte interesse merkte bij de studenten.

Houkepoort Sneek

Na de gedeelde informatie konden de leerlingen aan de slag met een opdracht. Voor de studenten de taak om in een voorbeeld locatie op basis van enkele uitgangspunten en bestemmingsplanregels een mogelijke verkaveling in te tekenen. Met een lege plot, schaallat en potlood gingen ze aan de slag. “Er waren uiteindelijk zelfs enkele uitwerkingen die exact overeenkwamen met de uiteindelijk gerealiseerde situatie. Echt mooi om te zien hoe deze studenten de opdracht benaderden en aan de slag gingen”. De situatie betrof een onderlegger van het nieuwbouwproject Houkepoort in Sneek. Friso Bouwgroep realiseerde hier in samenwerking met Bouwgroep Dijkstra Draisma in totaal 92 nieuwbouwwoningen.

Levensecht onderwijs

De gastles van Rosemarie Klapwijk sloot aan bij het leerconcept levensecht onderwijs. Naast regulier theoretisch onderwijs vind ROC Friese Poort het belangrijk dat de studenten beleven, ontdekken en doen in de praktijk. Studenten van nu ontwikkelen zich op deze wijze tot vakmensen van de toekomst. Friso Bouwgroep is partner van RIP Gas 2.0. Dit project heeft als doel jongeren van het MBO op te leiden in nieuwe duurzame technieken.