Contactgegevens

Bezoekadres hoofdkantoor:

Pieter Zeemanstraat 9
8606 JG SNEEK

T: 0515 - 42 99 99
E: info@frisobouwgroep.nl

Postadres:

Postbus 49
8600 AA SNEEK

Servicenummer:
24/7 bereikbaar

T: 088 - 429 00 00

Contact
terug

Friso knapt voormalig buitenhuis Harsta State bij Hegebeintum op

21 juni 2021

Friso knapt voormalig buitenhuis Harsta State bij Hegebeintum op

Het voormalige buitenhuis Harsta State aan de Harstawei bij Hegebeintum wordt gerestaureerd. Dit gebeurt in opdracht van Vereniging Hendrick de Keyser uit Amsterdam, die het pand kocht. De state wordt de komende tijd verduurzaamd en in ere hersteld.

Museumhuis en huurwoning

Het voorste deel van de Harsta State wordt museumhuis, het achterste deel een permanente huurwoning. Ook de tuin wordt opgeknapt, daarvoor worden vrijwilligers gezocht. Twee timmermannen van Friso Bouwgroep zijn sinds een paar weken begonnen met het voorzichtig slopen aan de binnenkant van de toekomstige woning, het achterste deel dus.

"Ik wie wat te foarsichtich. Mar no't ik de earste fliertegels der út haw, giet it al better. Ik begjin der mear slach fan te krijen."

Leerling-timmerman Jan-Pieter Visser is bezig in de oude badkamer, waar zowel de vloer- als de wandtegels er uit moeten. "Ik wie wat te foarsichtich. Mar no't ik de earste fliertegels der út haw, giet it al better. Ik begjin der mear slach fan te krijen." Met een hamer en een bijtel slaat hij de tegels los, die zonder uitzondering stuk springen. De restanten deponeert hij meteen in een plastic kuip. Zijn collega René Rijpstra is in een ander deel van de achterwoning bezig, met een slijptol. Eén voor één moeten de oude, antieke tegeltjes losgemaakt worden, als het even kan zonder dat ze stuk gaan. "Benammen de antike eksimplaren moatte letter wer brûkt wurde kinne", weet Rijpstra.

Betrokken partijen: