Contactgegevens

Bezoekadres hoofdkantoor:

Pieter Zeemanstraat 9
8606 JG SNEEK

T: 0515 - 42 99 99
E: info@frisobouwgroep.nl

Postadres:

Postbus 49
8600 AA SNEEK

Servicenummer:
24/7 bereikbaar

T: 088 - 429 00 00

Contact
terug

Friso Civiel werkt aan een nieuw onderstation in Dronten

29 maart 2021

Friso Civiel werkt aan een nieuw onderstation in Dronten

Onder de hoogspanningsmasten tussen de Hoge Vaart en het Olsterpad, te oosten van Dronten, werkt Friso Civiel in opdracht van Alliander/Reddyn aan een nieuw onderstation. Voor dit werk wordt o.a. een centraal dienstgebouw en betonnen poeren gerealiseerd. Het project is in februari van start gegaan en wordt naar verwachting eind 2021 opgeleverd.

Nieuw onderstation

Om alle duurzame elektriciteit, die wordt opgewekt door de nieuwe windturbines, op het elektriciteitsnet te krijgen, zijn veel stroomkabels nodig. Doordat het om zoveel elektriciteit gaat,  is er een nieuw onderstation nodig om de capaciteit van het elektriciteitsnet uit te breiden. In dit onderstation komen alle stroomkabels uit de windmolens samen en wordt de elektriciteit op een hoger spanningsniveau gebracht en vervolgens op het elektriciteitsnet gezet.

Centraal dienstgebouw en schakeltuin

Het werk is in februari 2021 gestart met het bouwrijp maken van het werkterrein en het inrichten van het bouwterrein. Dit wordt deels door Alliander/Reddyn verzorgd. De overige werkzaamheden worden door Friso Civiel verzorgd. Zo wordt het grondwerk voor de terreinwegen bouwrijp gemaakt en een centraal dienstgebouw gerealiseerd. Het dienstgebouw betreft een op staal gefundeerd gebouw met een kelder van beton en een bovenbouw opgetrokken met metselwerk. Het dak is uitgevoerd in prefab betonnen platen met druklaag. Daarnaast wordt de fundatie van een 150kv schakeltuin en kabelkokers gerealiseerd, alsmede alle aardingsleidingsleuven. De schakeltuin bestaat voornamelijk uit poeren met verschillende afmetingen. Tot slot realiseert Friso Civiel de terrein afwerking en de omheining. Friso Civiel verwacht de werkzaamheden eind 2021 af te ronden en het project op te leveren aan Alliander/Reddyn.