Contactgegevens

Bezoekadres hoofdkantoor:

Pieter Zeemanstraat 9
8606 JG SNEEK

T: 0515 - 42 99 99
E: info@frisobouwgroep.nl

Postadres:

Postbus 49
8600 AA SNEEK

Servicenummer:
24/7 bereikbaar

T: 088 - 429 00 00

Contact
terug

Friso Civiel past bediening sluizen aan

31 maart 2021

Friso Civiel past bediening sluizen aan

De Provincie Fryslân heeft in 2017 een stap gezet in de richting van duurzaam, schoon en rustig varen met de aanleg van een derde Electric Only vaarroute ‘De vaarverbinding Grutte Wielen – Swemmer’. De aanleg omvatte onder andere baggeren, bouw van twee zelfbedieningssluizen, nieuwe en verhoging van bestaande bruggen. De bediening van de sluizen wordt in 2021 geëlektrificeerd door Friso Civiel.

Elektrificeren van de schuiven

Uit onderzoek blijkt, dat gebruikers na een aantal verbeterslagen, de handmatige bedienen van een tweetal sluizen als te zwaar wordt ervaren. Hierdoor komt de aantrekkelijkheid van de vaarroute in gevaar. De opdrachtgevers, Provinsje Fryslân, gemeente Tytsjerksteradiel en gemeente Dantumadiel hebben Friso Civiel gevraagd om de schuiven van de sluis te elektrificeren. De handmatige bediening van de sluisdeuren blijft ongewijzigd.

Een elektrische vaarroute voor elektrische of hybride boten

De vaarroute loopt van Leeuwarden via Ryptsjerk en De Falom tot aan de Swemmer nabij de Westereen en is geschikt gemaakt als een elektrische vaarroute, alleen bestemd voor elektrische of hybride boten met een diepgang van maximaal 80 cm. De vaarverbinding opent Noordoost-Fryslân als achtertuin van Leeuwarden. De vaarroute was één van de wensen uit de Dorpenvisie Wetterwâlden Bûtenfjild.

Ga naar de projectpagina om meer te lezen over dit project.