Contactgegevens

Bezoekadres hoofdkantoor:

Pieter Zeemanstraat 9
8606 JG SNEEK

T: 0515 - 42 99 99
E: info@frisobouwgroep.nl

Postadres:

Postbus 49
8600 AA SNEEK

Servicenummer:
24/7 bereikbaar

T: 088 - 429 00 00

Contact
terug

BOUWBASE draait op volle toeren

03 juni 2022

BOUWBASE draait op volle toeren

BOUWBASE is ondertussen alweer een paar weken onderweg en de kinderbouwplaats draait op volle toeren! Op drie plekken na zijn alle momenten waar scholen zich voor kunnen aanmelden om langs te komen helemaal vol gepland. We nemen jullie graag mee naar de activiteiten op de bouwplaats!

Een uniek onderwijsprogramma

Sinds 9 mei zijn de leerlingen van groep 7 en 8 uit Súdwest-Fryslân van harte welkom geheten op de bouwplaats. Het programma zal 2 maanden op maandag, dinsdag en woensdag plaatsvinden op de locatie in Sneek. Het programma bestaat uit allerlei verschillende doe-activiteiten. Zo kunnen de leerlingen ervaren hoe een bouwproces eruit ziet. Plannen, ontwerpen, calculeren en uiteindelijk uitvoeren, alles komt aan de orde in de bouwkeet en op de bouwplaats. De leerlingen kunnen daadwerkelijk meebouwen en maken onderdeel uit van het BOUWBASE bouwteam. De foto’s van Martina Ketelaar brengen goed in beeld hoe een dagje op de bouwplaats eruit ziet.

Een wens die uitkomt

Tijdens de opening op 28 april werden de verbindende factoren van alle betrokken partijen besproken die ervoor gezorgd hebben dat BOUWBASE tot stand is gekomen. De gezamenlijke passie om jeugd te enthousiasmeren voor de bouw en techniek is de basis. 'Onderzoekend en ontwerpend leren is zo belangrijk, de praktijk doet vervolgens de rest. Met BOUWBASE brengen we beide werelden bij elkaar. Dit geeft een realistisch beeld voor de bouwsector voor leerlingen, maar ook docenten, ouders en andere begeleiders', vertelt Marianne. ‘We zien nog te vaak dat dit beeld niet klopt of vertekend is', vertelt technisch coördinator Marcel van der Zee bij Friso Bouwgroep. ‘Ouders, docenten en daarmee ook de leerlingen hebben vaak niet in de gaten hoe veelzijdig de bouwwereld is. Samen met onze collega bouwers doen wij er alles aan om dit beeld bij te stellen. We proberen de jeugd al vanaf jonge leeftijd te enthousiasmeren voor de bouw, zodat de aanwas in het onderwijs en daarmee de doorstroom naar een baan in de bouw kan worden versterkt.

Samen met collegabouwers

Tot en met juni bevindt BOUWBASE zich aan de overkant van het hoofdkantoor van Friso Bouwgroep in Sneek. Daarna is het tijd om het stokje over te dragen aan andere collegabouwers in Friesland, die het basisconcept voort zetten op een andere inspirerende locatie. 'Als we samen de jeugd laten zien hoe leuk de bouw echt is, zouden we over een tijdje een stijgende lijn kunnen zien in de aanmeldingen van bouwopleidingen en uiteindelijk op de werkvloer. Dat willen we toch allemaal', benadrukt Henk Dedden in zijn speech.

Initiatiefnemers:


Samenwerkingspartners:

  • ROC Friese Poort
  • BMN Bouwmaterialen
  • De IJzeren Man