Contactgegevens

Bezoekadres hoofdkantoor:

Pieter Zeemanstraat 9
8606 JG SNEEK

T: 0515 - 42 99 99
E: info@frisobouwgroep.nl

Postadres:

Postbus 49
8600 AA SNEEK

Servicenummer:
24/7 bereikbaar

T: 088 - 429 00 00

Contact
terug

Bouw- en technische opleidingen in 2022 populairder vanwege energietransitie en verduurzaming

17 februari 2023

Bouw- en technische opleidingen in 2022 populairder vanwege energietransitie en verduurzaming

De NOS publiceerde op maandag 13 februari een artikel over de toename van het aantal aanmeldingen in de MBO techniek- en zorgopleidingen. In de sector techniek en ‘gebouwde omgeving’, zoals het artikel schrijft, is de toename opvallend, omdat in het MBO als geheel juist een lichte daling is te zien. “Dit is een zichtbaar gevolg van de inspanningen van onder andere bouwbedrijven om aan specialistisch vakpersoneel te komen”, zegt Marcel van der Zee. Bij Friso Bouwgroep speelt onder andere Technisch Coördinator Van der Zee een prominente rol bij het informeren en enthousiasmeren van jongeren voor technische (bouw)opleidingen.

“In de afgelopen vijf jaar is Friso Bouwgroep op structurele basis bezig om extra aandacht te besteden aan het informeren en enthousiasmeren van jongeren voor de bouw. Wij doen dit door verschillende initiatieven te organiseren om jongeren de kansen en mogelijkheden in de bouw te laten zien.”

Een duidelijke kentering

“Een jaar of twintig geleden werd de bouw nog echt gezien als een harde wereld waar geen ruimte voor persoonlijke ontwikkeling en eigen initiatieven was. Een communicatief directe wereld om in te werken en waar je wel tegen een stootje moet kunnen. Een beeld dat niet meer klopt met de werkelijkheid. Nu krijgen thema’s als samenwerken, communicatie, circulair bouwen, duurzaamheid en digitalisering meer aandacht.”

Volgens Van der Zee is deze informatiekloof ontstaan door gebrek aan duidelijke en heldere informatie bij jongeren en hun ouders over wat de bouwbranche allemaal te bieden heeft. “Hier is de afgelopen jaren een kentering in gekomen. Dat wordt bewezen onder andere door het aantal aanmeldingen bij de technische MBO en HBO opleidingen,” zegt van der Zee.

Jongeren kennis laten maken met de bouw en kansen bieden

“Als Friso Bouwgroep leveren wij de nodige inspanning om jongeren te laten zien hoe breed de bouw is en wat wij bieden als bouwbedrijf. Woningbouw, beton- en waterbouw, restauratie, onderhoud, utiliteitsbouw en de toelevering. Dit zijn de ‘takken van sport’ bij Friso Bouwgroep. Circulair bouwen is daarin een thema wat een steeds prominentere rol krijgt binnen al deze vakgebieden.

Op het voortgezet onderwijs, het middelbaar beroepsonderwijs en het hoger beroepsonderwijs zijn informatiebijeenkomsten waar wij deze mogelijkheden aan jongeren laten zien. Bijvoorbeeld door het geven van rondleidingen en gastlessen en dergelijke. Dit zijn middelen om de jongeren te voorzien van de juiste informatie.

Daarnaast laten we met BOUWBASE leerlingen van de basisschool kennis maken met verschillende fases in het bouwproces. Van werkzaamheden op kantoor zoals ontwerpen, calculatie en het maken van een planning tot aan de werkzaamheden op de bouwplaats, zoals de uiteindelijke uitvoering van de ruw-/installatie-, en de afbouwfase.”

Van der Zee: “Het laten zien aan jonge mensen wat de mogelijkheden zijn in de bouw en wat dat voor hen kan betekenen, is de basis voor een studiekeuze die bij hen past. Keuzes maak je namelijk op basis van de informatie die je op dat moment hebt.

Het brein van een puber is nog volop in ontwikkeling en dat vergt een ontwikkelingsgerichte aanpak. Als iemand bij ons als stagiair aan de slag gaat houden we hier rekening mee. Op de bouwplaats krijgt de stagiair of leerling een buddy/leermeester en op kantoor kan een stagiair meewerken op verschillende afdelingen samen met een geschikte ervaren collega.”

Zowel voor doeners als denkers

“Voor ons is er geen verschil in niveau, want we kunnen studenten en leerlingen van ieder niveau laten ervaren wat de mogelijkheden zijn in de bouw en ze een mooie toekomst bieden. Zowel denkers als doeners. Talent, inzet, kwaliteit en een lerend vermogen gaat boven een niveau van opleiding.  De afgelopen jaren lijkt het alsof je zonder HBO-diploma minder meetelt, terwijl het middelbaar beroeps onderwijs de motor van de economie is.

De bouwbranche heeft juist behoefte aan mensen die enthousiast zijn over werken in de bouw. Om de wereld weer leefbaarder, mooier en duurzamer te maken voor nu en in de toekomst. Daar gaat het vandaag de dag ook over in de bouw. Er liggen mooie en uitdagende kansen voor leerlingen en één ieder die een steentje wil bijdragen aan de gebouwde omgeving.

Circulariteit duurzaamheid en de garantie op een mooie baan

Werken in de bouw anno 2023 is anders dan twintig jaar terug. Het gaat nu om een wereld bouwen die klaar is voor de toekomst. Woorden als duurzaamheid, circulair, prefabriceren en digitalisering komen regelmatig terug. Daarnaast krijg je in vergelijking met andere sectoren een aanzienlijk hoger minimumloon en heb je zekerheid op een baan. Laat je inspireren door deze video.

Ben je na het lezen van deze tekst of het zien van deze video nieuwsgierig geworden? Dan ben je van harte welkom om een kop koffie te komen drinken. Technisch Coördinator Marcel van der Zee laat je zien wat er bij Friso Bouwgroep mogelijk is.

Binnenkort is er op vrijdag 10 maart 2023 van 10.00 tot 17.00 uur een ''echte doe-dag'' op de ROC Friese Poort in Sneek. Friso Bouwgroep is hierbij aanwezig.